Tudalen 1 o 1

Cyfieithu brawddeg Petrarca

PostioPostiwyd: Sul 06 Gor 2014 10:51 pm
gan mariamottola
Rhaid i fi gyfieithu brawddeg o'r Eidaleg i'r Gymraeg mewn ffordd eitha cryno, allech chi fy helpu i?!?!

Y frawddeg wreiddiol yw "qual meraviglia se di subito arsi?"

Yn y Saesneg "Is it a surprise that I immediately fell in love?" Base 'burned with love' yn fwy addas, a dweud y gwir.

Dyma fy ngheisiau i:

Oes syndod i fi wirioni ar unwaith?
Ydych chi'n synnu fy mod i wedi gwirioni ar unwaith?
Oes synnu i fi wirioni ar unwaith?
Oed syndod fy mod i wedi gwirioni ar unwaith?

Oes yna ffordd arall i ddweud gwirioni? Dyw e ddim yn union yn cyfleu'r syniad o losgi gyda chariad (mewn foordd da), ydy e?

Wedi dod o hyd i 'yn union di-oed' fel dewis arall i 'ar unwaith'. Oes unrhywun yn defyddio hwn o gwbwl?

Diolch yn fawr iawn