Holiadur ... plis llenwch!

Tafodieithoedd, beth yw *** yn Gymraeg, gramadeg, dywediadau ac ati

Cymedrolwr: Gwen

Rheolau’r seiat
Tafodieithoedd, beth yw *** yn Gymraeg, gramadeg, dywediadau ac ati. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Postiogan LowRob » Mer 05 Mai 2004 3:31 pm

Cymru a'i Diwylliant

Rydym yn ymchwilio i ddyfodol yr iaith Gymraeg yng nghymunedau Cymru.
Buasem fel myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn ddiolchgar am eich mewnbwn.

1. Beth yw eich cenedligrwydd? Cymraeg

2. Ymhle cawsoch eich geni? Lloegr

3. Ym mha ran o'r wlad ydych chi'n byw?

Canolbarth - oes yna dwll mawr yng nghanol Cymru ta beth?!?!?!?! :crio:

b. Ers pryd? Ers fy ngeni

4. I ba grwp oedran ydych chi'n berthyn?

20-39

5. Ydych chi'n medru siarad yr iaith Gymraeg?
YDW

6. Beth yw eich mamiaith? Cymraeg

7. Pa iaith ydych chi'n ei ddefnyddio amlaf yn y :-
a) cartref? Cymraeg
b)gymdeithas? Saesneg
c)gweithle? Cymraeg

8. Ym mha iaith fyddech chi'n dueddol o :-
a)ddarllen? Cymraeg os oes dewis
b)ysgrifennu? Dibynnu beth

9. Drwy ba iaith gawsoch chi eich addysg? Dwyieithog

10. A ydych chi'n gwylio S4C yn rheolaidd? Nac ydw

11. A ydych chi'n gwrando ar Radio Cymru'n rheolaidd? Nac ydw
LowRob
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 27
Ymunwyd: Maw 13 Ebr 2004 3:39 pm
Lleoliad: Croesoswallt / Wrecsam

Postiogan Treforian » Llun 10 Mai 2004 5:34 pm

Cymru a'i Diwylliant

Rydym yn ymchwilio i ddyfodol yr iaith Gymraeg yng nghymunedau Cymru.
Buasem fel myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn ddiolchgar am eich mewnbwn.

1. Beth yw eich cenedligrwydd? Cymro

2. Ymhle cawsoch eich geni? Ysbyty Dewi Sant, Bangor. Byw wedyn yn Nhrefor

3. Ym mha ran o'r wlad ydych chi'n byw?


Gogledd / Gog-Ddwyrain / Dwyrain / De-Ddwyrain / De-Orllewin / Gorllewin / Gog-Orllewin

b. Ers pryd?
Erioed

4. I ba grwp oedran ydych chi'n berthyn?

0-19 20-39 40-59 60+


5. Ydych chi'n medru siarad yr iaith Gymraeg?

YDW

6. Beth yw eich mamiaith? Cymraeg, ond Hwntweg yw iaith fy mam.

7. Pa iaith ydych chi'n ei ddefnyddio amlaf yn y :-

a) cartref? cymraeg
b)gymdeithas? cymraeg, taswn i'n cymdeithasu
c)gweithle? ddim yn gweithio, ond cymraeg yn rysgol


8. Ym mha iaith fyddech chi'n dueddol o :-

a)ddarllen? cymraeg 70% saesneg 25% a trio darllan chydig ar eiriadur gwyddeleg
b)ysgrifennu? cymraeg


9. Drwy ba iaith gawsoch chi eich addysg?
Cymraeg, ac yn dasl yno


10. A ydych chi'n gwylio S4C yn rheolaidd? Ydw / Nac ydw11. A ydych chi'n gwrando ar Radio Cymru'n rheolaidd? Ydw / Nac ydw


Cwestiynau dewisiol (dim rhaid ateb rhain)

12. Yn eich barn chi, ydi parhad yr iaith Gymraeg yn bwysig yn :-


a) y gymdeithas? ydi
a) Genedlaethol? mwy felly yn genedlaethol.

[/b]
Treforian
 

Postiogan Macsen » Llun 10 Mai 2004 5:39 pm

Mae'r presentation oedd yn defnyddio'r ystadegau 'am di bod ryw saith mis yn ol. 'Sdim otch- carwich mlaen.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan Dr Gwion Larsen » Llun 10 Mai 2004 5:52 pm

Wan dachin deud, rydych chi i gyd yn îfyl, dyna'r tro dwytha dwin syrthio i "plis" ar y maes!
Rhithffurf defnyddiwr
Dr Gwion Larsen
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2332
Ymunwyd: Gwe 26 Rhag 2003 12:58 am
Lleoliad: Llanllyfucocnoeth

Postiogan garynysmon » Llun 10 Mai 2004 10:56 pm

1. Beth yw eich cenedligrwydd? Cymro

2. Ymhle cawsoch eich geni? Bangor (fel pawb arall o Ynys Mon)

3. Ym mha ran o'r wlad ydych chi'n byw? Rwyf wedi byw yn Llanddeusant ar hyd fy oes nes dod i'r coleg ym Mangor. Rwyf nawr yn byw yn y Neuadd breswyl Gymraeg, JMJ.


Gogledd / Gog-Ddwyrain / Dwyrain / De-Ddwyrain / De-Orllewin / Gorllewin / Gog-Orllewin

b. Ers pryd? Llanddeusant - 1984 Bangor - 2002


4. I ba grwp oedran ydych chi'n berthyn?

0-19 20-39 40-59 60+


5. Ydych chi'n medru siarad yr iaith Gymraeg?

YDW

6. Beth yw eich mamiaith? Cymraeg

7. Pa iaith ydych chi'n ei ddefnyddio amlaf yn y :-

a) cartref? Cymraeg (erioed wedi siarad yr un iaith arall gyda fy nheulu)

b)gymdeithas? Cymraeg gyda phawb sy'n medru'r iaith (sef 95% o fy ffrindiau). Ond yn siarad Saesneg os yn siarad yn uniongyrchol gyda rhywyn di-Gymraeg.

c)gweithle? Cymraeg bob amser yn y Coleg gan fy mod yn gwneud fy ngwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, ond Saesneg oedd prif iaith y gweithle roeddwn ynddi dros yr Haf.


8. Ym mha iaith fyddech chi'n dueddol o :-

a)ddarllen? Y ddau
b)ysgrifennu? Cymraeg


9. Drwy ba iaith gawsoch chi eich addysg?

Cymraeg

10. A ydych chi'n gwylio S4C yn rheolaidd? Ydw / Nac ydw11. A ydych chi'n gwrando ar Radio Cymru'n rheolaidd? Ydw / Nac ydw


Cwestiynau dewisiol (dim rhaid ateb rhain)

12. Yn eich barn chi, ydi parhad yr iaith Gymraeg yn bwysig yn :-


a) y gymdeithas? Yn bendant, gan fod yr amgylched rydym yn tyfu fynny ynddi yn holl-bwysig.

a) Genedlaethol? Hyd yn oed pwysicach oherwydd mae dyfodol yr iaith yn bodoli mewn Cymru gyfan hunan hyderus, ac nid yn unig cadarnleoedd bychain.


14. Os hoffech chi ymheliaethu ar unrhyw agwedd o'r holiadur
hwn,manylwch isod [mae hyn yn cynnwys unrhyw goments ar ddyfodol yr iaith ac, yn benodol, os mai gwarchod cymunedau Cymraeg eu hiaith yw'r unig obaith i ddiwylliant yng Nghymru]:-
Rhithffurf defnyddiwr
garynysmon
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4232
Ymunwyd: Maw 01 Gor 2003 4:24 pm
Lleoliad: Llanddeusant, Ynys Mon

Postiogan Dr Gwion Larsen » Llun 10 Mai 2004 11:01 pm

Ffocin hell! Garysymon ma Macsen di deud fod o drosodd sori :(
Rhithffurf defnyddiwr
Dr Gwion Larsen
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2332
Ymunwyd: Gwe 26 Rhag 2003 12:58 am
Lleoliad: Llanllyfucocnoeth

Postiogan garynysmon » Maw 11 Mai 2004 1:00 am

O ia.....wel, dangos faint dwi'n talu sylw felly dydi. :rolio:
Rhithffurf defnyddiwr
garynysmon
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4232
Ymunwyd: Maw 01 Gor 2003 4:24 pm
Lleoliad: Llanddeusant, Ynys Mon

Re: Holiadur ... plis llenwch!

Postiogan Pwyll » Sul 11 Gor 2004 10:16 pm

1. Cymro

2. Penybont ar Ogwr

3. Caerdydd


Gogledd / Gog-Ddwyrain / Dwyrain / De-Ddwyrain / De-Orllewin / Gorllewin / Gog-Orllewin

b. 2002


4. 20-39


5. Odw

6. Cymraeg

7. Pa iaith ydych chi'n ei ddefnyddio amlaf yn y :-

a) cartref? Cymraeg/Saesneg
b)gymdeithas? Saesneg/Cymraeg
c)gweithle? Saesneg


8. Ym mha iaith fyddech chi'n dueddol o :-

a)ddarllen? Saesneg
b)ysgrifennu? Saesneg


9. Cymraeg10. A ydych chi'n gwylio S4C yn rheolaidd? Ydw / Nac ydw11. A ydych chi'n gwrando ar Radio Cymru'n rheolaidd? Ydw / Nac ydw


Cwestiynau dewisiol (dim rhaid ateb rhain)

12. Yn eich barn chi, ydi parhad yr iaith Gymraeg yn bwysig yn :-


a) y gymdeithas? Ydy
a) Genedlaethol? Ydy
Rhithffurf defnyddiwr
Pwyll
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 2
Ymunwyd: Mer 10 Maw 2004 3:11 pm
Lleoliad: Annwn

Postiogan Hogyn o Rachub » Llun 12 Gor 2004 9:15 am

Duw, bron imi anghofio'r edefyn hwn! Jyst isho diolch i bawb nath ateb i'r holiadur. Gaethon ni 74% am y cyflwyniad yn y pen draw, so cymerawdwywch eich hun am helpu fi basio o leiaf un o'm modiwlau! Ffanciw feri!
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Y Rachub Rydd Gymraeg
Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Postiogan garynysmon » Iau 15 Gor 2004 11:50 pm

74%? Chwarae teg. Ti'n meddwl fywn i'n cael 10% ohono fo i wella chydig ar fy nganlyniadau ail flwyddyn cyffredinol iawn? 8)
Rhithffurf defnyddiwr
garynysmon
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4232
Ymunwyd: Maw 01 Gor 2003 4:24 pm
Lleoliad: Llanddeusant, Ynys Mon

NôlNesaf

Dychwelyd i Defnydd yr Iaith

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron