Tudalen 1 o 2

Reu

PostioPostiwyd: Gwe 28 Tach 2003 2:36 pm
gan fela mae

PostioPostiwyd: Gwe 28 Tach 2003 2:39 pm
gan Geraint

PostioPostiwyd: Gwe 28 Tach 2003 3:58 pm
gan Piso Afanc
Bywgraffiad o Reu
gan P. Afanc

Dechreuodd Reu ei yrfa fel gair poblogaidd ar ddechrau'r 90au mewn ardal wledig yn Arfon o'r enw Penygroes. Peth bach oedd o i ddechra cofiwch, efo dim ond llond llaw o bobol yn gyfarwydd ag o. Defnyddid ef yn fynych gan rafins, rapsgaliwns, shipshwn a pharchusion yr ardal i olygu'r hyn a elwir hefyd yn 'dope', 'draw', 'hash', 'gwair', 'wacibaci'.

Lledaenodd yr arfer o ddweud 'REU' fel tân gwyllt drwy Gymru benbaladr gan fagu coesau mawr a llond mop o wallt cyrliog. Erbyn i'r band 'Ty Gwydr' ffrwydro i mewn i'n bywydau fel slebjan oer, roedd pawb yn gyfarwydd â Reu.

Cynhaliwyd gig anferthol i ddweud tatagwynteg i Ty Gwydr a Reu ym Mhontrhydfendigaid yn ystod Steddfod Aber 1992 o'r enw 'NOSON CLADDU REU'.

Ond ymhell o fod yn gelain, profodd Reu i'r byd a'r betws bod bywyd ynddo o hyd :D ac mae o'n dal i fynd o nerth i nerth gan wneud ymddangosiadau mewn dywediadau enwog megis 'Reu dy Fam', 'Reu Cont', 'RibidiREUdus' (diolch i Ifan Saer am honna), 'REEEEEEEEEUUUUGH' a 'Ffocoffcocwancar. Reu' a'r ddeialog fyd enwog
A:Ffansi peint?
B:Reu

Ydi - mae Reu yn fyw ac yn iach yng Nghymru o hyd, o gopa'r wyddfa i lawr i'w thraethau, o'r de i'r gogledd o fon i fynwy... :winc:

(dy dy dy dyyyyyy)
Mae ymgeisydd arall yn y ras. Ffrwydrodd TEW yn ein gwynebau fel tunall o lard a mynnu ein sylw. Ers hynny, 'TEW' yw'r gair a weiddir mewn gigs, 'TEW, MYDDARFFYCARS' yw'r hyn a weiddir mewn steak houses gefn nos wrth weinyddion gwymab sugno lemon sy cau serfio lager mond gwin neu fodcas (iawn, oce ond cachurwtsh i ogan sgint fel fi :crio: )

Tew dy Nain, Tew Dy Flew
Tew dy Reu, Tew dy Js (naishwon)


TEW (ond lle ma Reu?? :( )

PostioPostiwyd: Gwe 28 Tach 2003 4:01 pm
gan Piso Afanc
Atgyfodiad Reu
gan P. Afanc

Mae si ar led - mae sibrydion yn y gwenith melyn fod Reu am ailddyfeisio'i hun fel cymeriad cartwn o dan yr enw 'Rici Reu'. Hogyn bach diREUdus ydi Rici Reu sy'n treulio'i ddyddia yn chwara bongos a byta marshmalos.

Oes na unrhyw un arall wedi clywed am hyn? (ti yma Gai??)

PostioPostiwyd: Gwe 28 Tach 2003 4:02 pm
gan DAN JERUS
Cwpl o weithwyr ffactori blastics "REHAU" o ni'n nabod o Bl Ffestiniog yn crafu'r H o logo eu ovarols gan wneud iddynt edrych fel llond ffactori o crims! :lol:

PostioPostiwyd: Gwe 28 Tach 2003 4:03 pm
gan brenin alltud

PostioPostiwyd: Gwe 28 Tach 2003 4:06 pm
gan Piso Afanc

PostioPostiwyd: Gwe 28 Tach 2003 4:08 pm
gan brenin alltud

PostioPostiwyd: Gwe 28 Tach 2003 4:17 pm
gan Geraint

PostioPostiwyd: Maw 16 Rhag 2003 12:49 pm
gan Ifan Saer