Tudalen 5 o 10

PostioPostiwyd: Sul 11 Tach 2007 6:03 am
gan Sioni Size

PostioPostiwyd: Sul 11 Tach 2007 10:41 am
gan tafod_bach

PostioPostiwyd: Sul 11 Tach 2007 12:28 pm
gan 7ennyn

PostioPostiwyd: Sul 11 Tach 2007 4:07 pm
gan tafod_bach

PostioPostiwyd: Sul 11 Tach 2007 4:18 pm
gan Forschung
Pam fod pobl fel S Lewis hefo mymryn bach mwy nag awyr iach rhwng y ddwy glust wedi trafferthu? (gweler uchod)
Diolch am y wopi cushion. Bydd y perchennog newydd yn chwa o awyr iach (a gwynt teg ar ôl y perchennog cyfredol).

Munud mae'r seiat yma yn dechrau ffrwtian yna 'da chi'n dychryn a methu'n glir a symud i'r lefel nesaf.

Rhyfedd fel mae rhai aelodau yn troi'n gas unwaith mae rhywun yn eu llorio hefo, wel... nid oes angen dim byd mwy peryglus na phluen mae arnai ofn.

Dyfodol maes-e= hefo'r lliw, hefo'r dychymyg?
Fe wn fod gofyn y cwestiwn os yw maes-e yn rhyw fath o Mimosa llwyddiannus yn yr oes fodern yn gwestiwn dwl (wel, i bobl dwl o leia).
Fe wn hefyd fod dychmygu y posibilrwydd o Golwg yn cymryd yr awennau yn syniad hurt bost i bobl, wel... a ddylai wybod yn well? Wrth gwrs bod hyn yn annhebygol (ia. iawn...champion, ni ddylid meiddio ceisio sbio'n bellach na'ch trwyn- atgoffa rhywun o'r ffaith na chynhaliwyd ein Prifwyl yn Lerpwl eleni! Gormod o faeswyr BORING! :!:

PostioPostiwyd: Sul 11 Tach 2007 4:53 pm
gan tafod_bach
fel rheol, sen i'n deutha ti Ddringo fyny nghin i am y sylw uchod. Yn anffodus, dyna lle dwi'n cadw'n M.A Cantab ar hyn o bryd. o wel!

*wislo trwy nghlustie*

PostioPostiwyd: Sul 11 Tach 2007 5:26 pm
gan nicdafis

PostioPostiwyd: Sul 11 Tach 2007 5:35 pm
gan Jaff-Bach

PostioPostiwyd: Sul 11 Tach 2007 5:43 pm
gan nicdafis

PostioPostiwyd: Sul 11 Tach 2007 6:23 pm
gan 7ennyn
Am flynyddoedd o ymroddiad llwyr i'r achos
Delwedd
Ymddeoliad hapus Compañero!