Tudalen 1 o 1

Trafodaeth am feddalwed yn ludiog

PostioPostiwyd: Mer 05 Maw 2008 2:58 pm
gan Gai Toms
Hi, gawn ni neud fy post - Logic (Cell Gymysg Cerddorol) yn ludiog plis? Gyda'r posibilrwydd o neud rhai i Pro Tools / Cubase / Sonar beth bynnag hefyd.

Sori os oes post am Logic yn barod.

Diolch

Re: Trafodaeth am feddalwed yn ludiog

PostioPostiwyd: Mer 05 Maw 2008 3:06 pm
gan Gai Toms
Be ddigwyddodd i'r (is)seiat Cynhyrchu Cerddoriaeth?

Re: Trafodaeth am feddalwed yn ludiog

PostioPostiwyd: Mer 05 Maw 2008 3:07 pm
gan Rhys
Y rheswm mae edefau yn cael eu gwnud yn ludiog yw os ydynt yn wirioneddol bwysig neu am ddigwyddiad sy'n my'n cymeryd lle yn y dyfodol agos. Fel arall, mae edefyn yn aros ar ben seiat os ydi o'n boblogaidd a bod eraill yn cyfrannu ato. Petai pawb yn gofyn i'w edefau nhw fod yn ludiog byddai yna anrhefn llwyr :ing:

Re: Trafodaeth am feddalwed yn ludiog

PostioPostiwyd: Mer 05 Maw 2008 3:10 pm
gan Gai Toms
OK. Ond be ddigwyddodd i'r seiat Cynhyrchu Cerddoriaeth?

Re: Trafodaeth am feddalwed yn ludiog

PostioPostiwyd: Mer 05 Maw 2008 4:10 pm
gan Hedd Gwynfor
Mae wedi uno gyda'r seiat 'Cell Gymysg Gerddorol' erbyn hyn. Mae'r holl negeseuon dal yna paid becso. Mae tipyn o seiadau wedi uno yn ystod y deufis diwethaf, er mwyn trio gwneud y maes yn fwy taclus a haws i'w ddefnyddio (wel dyna'r gobaith :? )