Tudalen 1 o 1

Calendr

PostioPostiwyd: Llun 09 Maw 2009 12:40 am
gan Hedd Gwynfor
Fel chi'n gweld mae calendr wedi cael ei ychwanegu i'r maes. Er mwyn ychwanegu manylion eich gig neu ddigwyddiad i'r calendr, ewch i'r adran perthnasol ( neu ) dechreuwch edefyn newydd yn yr un modd ag arfer, ac yna ar waelod yr edefyn, dewiswch y tab 'Digwyddiad Calendr:' pwyswch ar y bwtwm dewisydd dyddiad (llun bach o galendr), dewiswch y Dyddiad ac yna pwyswch 'Anfon' Bydd yr edefyn yn cael ei greu yn yr un modd ag arfer, a bydd dolen at y r edefyn wedi'i gynnwys yn y calendr ar y dyddiad cywir.

Ar hyn o bryd mae calendr bach yn ymddangos ar yr hafanddalen ar yr ochr chwith, ac hefyd mae dolen at y dudalen Calendr yn y bar opsiynnau islaw'r blwch chwilio ar frig pob tudalen. Dolen uniongyrchol i'r calendr yma - mycalendar3.php

Bydd mwy o wybodaeth yn yr adran FAQ Nodweddion Newydd newydd.php yn fuan.

Unwaith eto, diolch yn fawr iawn i Duw am ei waith.

Re: Calendr

PostioPostiwyd: Llun 09 Maw 2009 8:46 am
gan Macsen
Diolch i Dduw am ei waith (sydd wedi cymryd mwy na saith diwrnod, natch) ond mae tudalen blaen y Maes wedi mynd braidd yn 'cluttered' i fi rwan. Oes wir angen yr holl nodweddion newydd yma, ac oes yna opsiwn i roi o nol fel oedd o?

Re: Calendr

PostioPostiwyd: Llun 09 Maw 2009 10:32 am
gan Hedd Gwynfor
Fi'n credu mai'r calendr yma yw'r ychwanegiad pwysicaf ar y maes ers sbel hir. Bydd yn llawer haws chwilio am ddigwyddiad Cymraeg erbyn hyn trwy ddefnyddio'r teclyn yma. Ond o ran y gweddill, o ran y data a'r ystadegau sydd ar waelod y dudalen hafan, dwi'n dueddol o gytuno gyda ti Macsen.Falle gellid cynnwys y wybodaeth yma ar un dudalen 'ystadegau'. Wnai holi Duw am hyn... (ond mae ganddo waith go iawn, felly mae'n bosibl na bydd llawer yn newid am sbel fach! :winc: )

Re: Calendr

PostioPostiwyd: Llun 09 Maw 2009 12:52 pm
gan Macsen
Dweud y gwir mae popeth yn edrych lot taclusach nawr nag oedd o bore 'ma.

Re: Calendr

PostioPostiwyd: Llun 09 Maw 2009 9:21 pm
gan Duw
Diolch am y sylwade pawb. Mae newid golwg yr hafan yn fater cymharol hawdd. Os ydych yn teimlo ei fod yn 'clyterd' - digon teg (eto, tuedd i gytuno) - dwi wedi bod yn edrych ar ddewislen 'dropdown' ar gyfer rhai o'r opsiynau - dule hwn leihau ar ddryswch a chlyter. Beth bynnag, rydym yn croesawu unrhyw sylwadau (negatif/positif) ynglyn a'r datblygiadau diweddaraf. Yn sicr, ni ffyddwn yn cael e'n reit pob tro ac mae angen i bobl ddweud hynny.

Hoffwn ymddiheuro am y llanastr parthed y calendr os oeddech arlein neithiwr neu prynhawn 'ma. Oherwydd natur y teclun, mae'n rhaid profi ar y fforwm byw - pell o ddelfrydol dwi'n gwybod. Dylai fod popeth yn sefydlog am dipyn (ac ar y seithfed dydd...)

Bydd canllawie llawn yn ymddangos ar Nodweddion Newydd parthed defnyddio'r calendr rhywbryd heno.

//GOLYGU: Ocei - manylion ar Nodweddion Newydd nawr.