Tudalen 2 o 2

Re: Aber Jazz

PostioPostiwyd: Gwe 11 Ebr 2008 11:48 am
gan sian
Ray Diota a ddywedodd:be yw'r digwyddiad de?


Chwadan a ddywedodd:Gei di wbod pan dwi'n gwbod os dio am ddigwydd ai peidio!


Fel pob Annibynnwr da, dw i newydd ddarllen y Goleuad a beth welwn i ond hysbyseb am "Noson Jazz a Lasagne" yn Aberystwyth ar y 18fed o Ebrill.
" :syniad:" medde fi o gofio am yr edefyn yma a'r un yn gofyn am fusnesau bwyd yn Aber a dyma fi'n brysio nôl i'ch goleuo chi i gyd ond wele rhywun wedi cyrraedd o 'mlaen i.

Un pwynt bach - dw i'n gwbod eich bod chi'n gallu gwneud lot o bethau â ffôns symudol ond dw i erioed wedi gweld un sy'n troi'n frwsh dannedd. :D