Tudalen 1 o 1

Blodwen

PostioPostiwyd: Sad 17 Ebr 2010 3:04 am
gan Mali
Oes 'na rywun yn gwybod lle faswn i'n gael gafael ar emyndôn 'Blodwen' ar y we os gwelwch yn dda ?
Diolch . :)

Re: Blodwen

PostioPostiwyd: Sad 17 Ebr 2010 2:34 pm
gan Hazel
Mali, Y geiriau neu'r gerdorriaeth wyt ti eisiau? Mae gen i'r geiriau. Serch hynny, mae'n ymddangos bod 'na ddwy emyn o'r enw "Blodwen". Mae un gan Ben Davies ac un gan Joseph Parry. Mae gen i'r un gan Ben Davies. Dw i'n meddwl fod ti eisiau'r un gan Joseph Parry, efallai?