Tudalen 1 o 1

y we

PostioPostiwyd: Sad 18 Medi 2010 12:29 pm
gan Marged Afonwy
pam dim ond y tudalen flaen safleuoedd we yn y gymraeg ac y gweddill yn y saesneg. Rwyf yn siomedig yn y grac bob tro fy mod i wedi dewis yr iaith gymraeg ac mae'r wybodaeth pwysig yn yr saesneg yn unig. Mae cwmniiau a chyrff yn ein camarwein ni

Re: y we

PostioPostiwyd: Sad 18 Medi 2010 1:26 pm
gan nicdafis
Pa safleoedd wyt ti'n sôn amdanynt yn benodol, Marged?

Croeso i maes-e, gyda'r llaw.