Tudalen 1 o 1

Mwy o hysbysebu gigs!

PostioPostiwyd: Gwe 17 Ebr 2009 2:44 pm
gan Orcloth
Ella mai jest fi ydi o, ond mae na ormod o hysbysebu gigs (am ddim - yr hysbys, ddim y gig, ffwl) yn mynd ymlaen! Ti'n chwilio am bwnc diddorol, a'r unig beth weli di ydi rhes o hysbysebion gigs, sydd yn gwthio'r pynciau fysa rhywun yn licio'u darllen draw o'r ffordd!
Dwi'n meddwl bysa tudalen arbennig i'r gigs ac un i'r pynciau trafod, fod yn syniad go dda, fel bod pobol sydd hefo dim diddordeb o gwbwl mewn gigiau allu'u hosgoi'n gyfan-gwbwl! :x

Re: Mwy o hysbysebu gigs!

PostioPostiwyd: Gwe 17 Ebr 2009 3:18 pm
gan Duw
Dwi ddim yn meddwl bo ffordd o osgoi hyn OC. Dwi'n cydymdeimlo - dim diddorden gen i chwaith. Os wyt yn mynd i Pynciau Bywiog, dylet weld tua 5 tudalen o bynciau. Rwyt yn ymwelydd ffyddlon ac felly dylet gael gafel ar y rhai diweddaraf yn go gyflym. Bues i bant am wythnos a des o hyd i bob pwnc bywiog erbyn y 3ydd/4ydd tudalen.

Serch hynny, dwi ddim yn meddwl dyma'r lle gore i ti bostio'r cwyn! :lol:

Re: Mwy o hysbysebu gigs!

PostioPostiwyd: Gwe 17 Ebr 2009 3:36 pm
gan osian
Ma'r un fath o bawb am rwbath neu gilydd. Os ti'n casau chwaraeon er enghraifft ma gin ti lot o edefynau am bel droed a rygbi yn dod i fyny bob tro. Ffordd handi i safio chdi orfod mynd drwy bob seiat ydi'r dudalan negeseuon newydd.

Re: Mwy o hysbysebu gigs!

PostioPostiwyd: Gwe 17 Ebr 2009 3:56 pm
gan Orcloth
Osian - ond os ti'n mynd i'r lle "negeseuon newydd" mi gei di'r gigs yn fan'no hefyd.
Duw - dwi'n gwybod y byswn i'n medru ffendio pynciau diddorol os fyswn i'n chwilio drwy'r tudalennau "pynciau bywiog" i gyd, ond bysa bywyd dipyn haws os na fyswn i'n gorfod chwilio drwy'r holl hysbysebion cyn ffendio rhywbeth diddorol. Sori, ond to'n i'm yn gwybod lle arall i roi fy nhgwyn!
o.n. Duw - croeso'n ol i chdi ar ol dy wyliau - aethoch i rhywle neis?

Re: Mwy o hysbysebu gigs!

PostioPostiwyd: Gwe 17 Ebr 2009 6:47 pm
gan Heddwyn TM
'Dwi ddim yn deall be 'di'r problem. Ti'n gwasgu ar "gigs" i weld pa gigs sy' mlaen, "cerddoriaeth cyfoes Cymraeg" i trafod cerddoriaeth cyfoes Cymraeg, ayyb.

Beth arall sy' fod dan pwnc "gigs" na sioeau gyda bandiau yn chwarae?

Re: Mwy o hysbysebu gigs!

PostioPostiwyd: Gwe 17 Ebr 2009 6:58 pm
gan Duw

Re: Mwy o hysbysebu gigs!

PostioPostiwyd: Gwe 17 Ebr 2009 7:26 pm
gan Hedd Gwynfor
Bois bach, chi'n bell tu ol i'r amser. Mae hyn wedi ei drafod a'i ddatrys nôl yn Ionawr 2008! ;-)

viewtopic.php?f=42&t=24797

Re: Mwy o hysbysebu gigs!

PostioPostiwyd: Gwe 17 Ebr 2009 8:57 pm
gan Duw