Tudalen 1 o 1

Geiriau sydd yn cael eu ddefnddio yn y papurau cymraeg!

PostioPostiwyd: Sul 17 Ion 2010 2:07 pm
gan robin hughes
Yr wyf wedi dod yn ol i gymru ar ol bod i ffwrdd am flynyddoedd yn gwithio yn lloegr.
Yr oeddwn wedi dysgu cymraeg yn yr ysgol fel bachgen,ond wnes i ddim defnyddio'r iaith pan oeddwn yn yr anialwch!
Yr wyf wedi dechrau darllen papurau cymraeg ond rwyf yn cael problem yn deall y geiriau sydd yn cael ei ddefnyddio. Cymraeg CRACH > Wnes i ofyn I'm ffrindiau yn Sir Fon os yr oeddun nhw yn deall geiriau anghyffredin ac oedden nhw ddim yn deall chwaith.Efallai bod hyn yn broblem i'r iaith? Mae llawer o bobol yn siarad Wenglish ac yn defnyddio gair saesneg yn lle y gair cymraeg.Yr wyf bob dydd yn ceisio dysgu geiriau newydd ond yr wyf un brwdfrydig! Mae'r pobol cyffredin yn rhu ddiog neu yn y saesneg We don't care! Rwyf erioed wedi 'sgwenu blog yn gymraeg1 Ydio yn ddigon dda fel aelod newydd? Hwyl Robin

Re: Geiriau sydd yn cael eu ddefnddio yn y papurau cymraeg!

PostioPostiwyd: Sul 17 Ion 2010 2:24 pm
gan sian
Helo Robin

Wnes i am y sefyllfa ar ôl darllen dy neges di ar ForumWales.

Mae'r sefyllfa yn anodd - mae angen denu pobl i ddarllen Cymraeg heb wneud yr iaith yn dlawd ac yn siabi.

Re: Geiriau sydd yn cael eu ddefnddio yn y papurau cymraeg!

PostioPostiwyd: Llun 18 Ion 2010 12:32 pm
gan SerenSiwenna

Re: Geiriau sydd yn cael eu ddefnddio yn y papurau cymraeg!

PostioPostiwyd: Llun 18 Ion 2010 3:17 pm
gan SerenSiwenna
*Bwmp*

Re: Geiriau sydd yn cael eu ddefnddio yn y papurau cymraeg!

PostioPostiwyd: Llun 18 Ion 2010 3:20 pm
gan Wylit, wylit Lywelyn
Robin- ni wnes 'ddeffro' i gyfoeth geiriau y Gymraeg, y defnydd cyson ac aml o eiriau Saesneg gan rai siaradwyr Cymraeg, Wenglish ac yn y blaen hyd nes i mi droi'n alltud a byw nid yn unig yn Lloegr ond hefyd ar y cyfandir. Yn eironig, pan fo Cymro Cymraeg yn symud o Gymru gall fod yn llesol i'r iaith ar lefel bersonol/unigol.
Gorau Cymro, Cymro oddi cartref...
Yn aml iawn (ond nid pob tro wrth gwrs!) bydd e.e. siaradwyr ar Radio Cymru sy'n byw dramor yn siarad Cymraeg hefo llai o eiriau Saesneg wedi eu taflu i mewn na'r Cymry sydd wedi aros gartref.
I gloi, ni wnes ddechrau darllen llyfrau/cylchgronau Cymraeg yn aml hyd nes i mi droi'n alltud. Nid oedd gen i lawer o ddiddordeb cyn hynny!