Tudalen 1 o 4

Nos Wener yng Nghaerdydd

PostioPostiwyd: Maw 22 Awst 2006 7:38 pm
gan Dafydd ab Iago

PostioPostiwyd: Mer 23 Awst 2006 8:23 am
gan Rhys
Tafarn y mochyn Du yw'r unig le lle ti'n guaranteed o weld/clywed siaradwyr Cymraeg. Mae'r staff i gyd mwy neu lai'n siarad Cymraeg, ac ar y penwythnos mae canran uchel o'r pyntars yn siarad Cymraeg hefyd.

Mae'r dafarn yng Ngerddi Soffia ar waelod Cathedral Road.

PostioPostiwyd: Mer 23 Awst 2006 8:37 am
gan mam y mwnci
Cytuno! Mae criw clwb rygbi Caerdydd yn yfed yna - ac un ohonynt newydd symud yn nol i Gymru ar ol treulio blwydyn ym mrwsel. Dwi ddim yn gwybod faint ydi dy oed di ond mae'r cliontele yn dueddol o fod yn eu 30au a fyny yn y Mochyn du. :winc:

PostioPostiwyd: Mer 23 Awst 2006 8:48 am
gan Ray Diota

PostioPostiwyd: Mer 23 Awst 2006 8:52 am
gan mam y mwnci

PostioPostiwyd: Mer 23 Awst 2006 9:47 am
gan Cymro13

PostioPostiwyd: Mer 23 Awst 2006 9:54 am
gan Ray Diota

PostioPostiwyd: Mer 23 Awst 2006 10:50 am
gan Gwahanglwyf Dros Grist

PostioPostiwyd: Mer 23 Awst 2006 11:03 am
gan Ray Diota

PostioPostiwyd: Mer 23 Awst 2006 11:30 am
gan Geraint