Tudalen 3 o 3

Re: California ar USA yn gyffredinol

PostioPostiwyd: Mer 30 Medi 2009 7:30 am
gan Peggi
Byddwn i'n awgrymu'r 'West Coast' (sori sa i'n gwybod 'west coast' yn Gymraeg - 'arfordir gorllewin' efallai?). Os ti'n licio'r ffordd yng Nghanol Galiffornia (swnio fel Highway 1 i fi), wedyn byddi di'n joio'r ffordd i'r gogledd yn fawr. Renta car a gyrra lan yr arfordir i Seattle. Cymra'r Redwood Highway a Highways 1 a 5. Mae llawer o ffyrdd ar y ochr a ffyrdd logging i lleoedd 'off the beaten track' (fel dywedwn yng Nghaliffornia). Byddi di'n pasio drwy Volcano Country (Stopia yn Mt. Shasta a hefyd Mt. Lassen i siŵr), Native American Reservations, a gallaf warantu i ti'r byddi di'n edrych ar rhai o'r lleoedd harddaf yn y byd. :D

Re: California ar USA yn gyffredinol

PostioPostiwyd: Mer 30 Medi 2009 4:32 pm
gan Hazel
Wedyn, dyna Missouri sy'n edrych fel Cymru efo'w phryniau gwyrdd droellog a mynyddoedd bach ond garw. Gwlad dawel, heddychol efo pobl sy'n dweud "paid â phoeni; dyna wastad 'mañana'". Missouri, y "Dalaith Ogof", efo mwy ogofâu na unrhyw dalaith arall yn America. Fe allet ti archwilio bydoedd newydd dieithr wrth fodd dy galon di.
Missouri, "Calon o America" efo dwy o'r tair ceinciau o'r mwyaf rhwydwaith afonydd yn y cyfandir ble allet ti mynd i bysgota, rwyfo, wersyllu, "rockhounding" -- mynd ar goll am sbel. "Yn ôl i natur", i siŵr.

Tyrd i Missouri er mwyn ymlacio ar ôl llawer o deithio cynhyrfus. :)