Tudalen 1 o 2

Daearyddiaeth Cymru. Eich hoff...yng Nghymru

PostioPostiwyd: Gwe 29 Awst 2008 3:12 pm
gan Wylit, wylit Lywelyn
Mynydd: Elidir Fawr.
Llyn: Efyrnwy
Taith gerdded: Y Berwyn
Traeth: Abersoch
Ynys: Enlli
Taith beics: Dolgellau i Abermaw (Bermo)- Llybr Mawddach
Coedwig: Coedwig Dyfi
Afon: Menai (i be ffwc sydd eisiau trydedd pont i gysylltu Sir Fon hefo tir mawr Cymru? Syniad hurt a hunanol- pres, pres, pres...
Efallai y byddai'r atebion yn wahanol 'fory.
Mae'r gyfres deledu yna hefo Andrew Marr yn uffernol o ddifyr. Rhywun wedi hedfan o Fali i Gaerdydd ar ddiwrnod clir? Diddorol? Gyda llaw, dim mwy o ffrigin lonydd!!

Re: Daearyddiaeth Cymru. Eich hoff...yng Nghymru

PostioPostiwyd: Sul 31 Awst 2008 3:36 pm
gan eusebio
Wylit, wylit Lywelyn a ddywedodd:Afon: Menai (i be ffwc sydd eisiau trydedd pont i gysylltu Sir Fon hefo tir mawr Cymru? Syniad hurt a hunanol- pres, pres, pres...


Ti'n byw ar yr Ynys?

Re: Daearyddiaeth Cymru. Eich hoff...yng Nghymru

PostioPostiwyd: Llun 01 Medi 2008 2:19 pm
gan Wylit, wylit Lywelyn
Na (ac mae gen i farn am y syniad hunanol yn y bon yma). Tenantiaid dros dro ydym ar wyneb y ddaear yma. Mae Pont y Borth yn eitha hardd am wn i. Ond mae cael trydedd pont yn enghraifft o ormodedd a fandaliaeth ar raddfa fawr.

Dichon yn wir y bydd rhai pobl yn ddigon hurt i ddisgrifio'r syniad yma o gael pont arall fel 'cynnydd'. Lol botes maip. Nonsens.
Ta waeth, hoff Barc Cenedlaethol yng Nghymru: Eryri (ac mae defaid wedi cael effaith ddrwg ar brydferthwch naturiol y parc- ond dyna ni. That's life...

Re: Daearyddiaeth Cymru. Eich hoff...yng Nghymru

PostioPostiwyd: Llun 01 Medi 2008 5:02 pm
gan eusebio
Wylit, wylit Lywelyn a ddywedodd:Na (ac mae gen i farn am y syniad hunanol yn y bon yma). Tenantiaid dros dro ydym ar wyneb y ddaear yma. Mae Pont y Borth yn eitha hardd am wn i. Ond mae cael trydedd pont yn enghraifft o ormodedd a fandaliaeth ar raddfa fawr.

Dichon yn wir y bydd rhai pobl yn ddigon hurt i ddisgrifio'r syniad yma o gael pont arall fel 'cynnydd'. Lol botes maip. Nonsens.hunanol ... a ... pres, pres, pres ... 'dwi'n credu ddues di yn wreiddiol. Ddim cweit yn siwr be' sy' hunanol yn y syniad o ymesty ar Font Britania (nid cael trydydd pont, dwi'm yn credu fod neb wedi gwirioneddol awgrymu hynny) ... na chwaith yn deall y busnes "pres, pres, pres" 'ma ... alli di ymhelaethu plis?

Gyda llaw - dwi YN byw ar yr Ynys a dwi YN profi tagfeydd gwirioneddol erchyll pob bore a phob nôs ... ac mae 'na dagfeydd erchyll pob amser cinio os di'n dod i hynny hefyd ...

Re: Daearyddiaeth Cymru. Eich hoff...yng Nghymru

PostioPostiwyd: Llun 01 Medi 2008 9:16 pm
gan Seonaidh/Sioni
Be am gymryd y tren - neu oes na dagfeydd ar y lein hefyd (neu wasanaeth gwael gan Drenau Cyrhaedda Cymru/Gwyry)?

Trydedd pont ydy rhywbeth dan ni isho yma yn Ffeiff hefyd, rhwng y ddau Aiseag na Bannrigh (Queensferry). Tagfeydd beunyddiol, priffordd a rheilffordd.

Hoff bethau yng Nghymru...Mynydd - Bryn Terfel, Llyn - Llyn erch Rosier (merch cefnder i mi), taith gerdded - dw i ddim yn cerdded llawer, traeth - Treth Incwm, ynys - wel, dydy hi ddim yng Nghymru, taith beics - na, ddim i mi, coedwig - dim syniad, afon - be am Mawddach?

Re: Daearyddiaeth Cymru. Eich hoff...yng Nghymru

PostioPostiwyd: Maw 02 Medi 2008 10:41 am
gan eusebio
Seonaidh/Sioni a ddywedodd:Be am gymryd y tren - neu oes na dagfeydd ar y lein hefyd (neu wasanaeth gwael gan Drenau Cyrhaedda Cymru/Gwyry)?


Diolch i Beeching, does na'm trên yn dod i Gaernarfon.

Re: Daearyddiaeth Cymru. Eich hoff...yng Nghymru

PostioPostiwyd: Maw 02 Medi 2008 12:25 pm
gan Darth Sgonsan
eusebio a ddywedodd:
Seonaidh/Sioni a ddywedodd:Be am gymryd y tren - neu oes na dagfeydd ar y lein hefyd (neu wasanaeth gwael gan Drenau Cyrhaedda Cymru/Gwyry)?


Diolch i Beeching, does na'm trên yn dod i Gaernarfon.


tren i Fangor, wedyn pedlera i Gynarfon - trac seiclo hwylus (arbed yr amgylchedd), yr ymdrech gorfforol yn rhyddhau endorffuns (dileu'r angen am bwdwr Bolifia i'th gadw'n effro yn y swyddfa a thigon sionc i ymateb i her ddiweddara' Wylit ar faes-e) plys os nad wyt ti'n gweithio mewn Lle Posh efo Cawod Bwrpasol, fyddi di'n drewi o Chwys Y Cyfiawn drwy'r dydd a neith neb ddod ar dy gyfyl di efo rhybuddion gwag i "roi'r gorau i 'neud siap coc-a-bols efo'r blw-tac" ...Niwci Brown fach slei yn Gardd Fon ar dy ffor' adra

beic da i ddim pan ma'n bwrw. pw

Re: Daearyddiaeth Cymru. Eich hoff...yng Nghymru

PostioPostiwyd: Maw 02 Medi 2008 12:57 pm
gan Reufeistr
Mynydd: Cnicht
Llyn: Idwal
Taith gerdded: Crib Goch (dim i fi'n bersonol, ond dwi'n licio'r marwolaetha ma'n achosi :crechwen: )
Traeth: Aberdaron
Ynys: Enlli
Taith beics: O Fethel i Llanrug, yna pasio'r Glyntwrog, fyny i Waunfawr trw Ceunant, fyny Moel Eilio, wedyn lawr i Llanberis, a nol i Fethel. Sweet o reid.
Coedwig: Clogwyn Mawr, Penrhyn
Afon: Glaslyn

Re: Daearyddiaeth Cymru. Eich hoff...yng Nghymru

PostioPostiwyd: Gwe 05 Medi 2008 2:27 pm
gan Wylit, wylit Lywelyn
eusebio- Tocyn Coch- £4.95.
http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_doc.asp?cat=2772&doc=7850
Ta waeth, hoff Warchodfa Natur Genedlaethol: Cwm Idwal.

Re: Daearyddiaeth Cymru. Eich hoff...yng Nghymru

PostioPostiwyd: Iau 25 Rhag 2008 7:24 pm
gan Gwilym Cilgwri
Mynydd: Twr
Llyn: Coron
Taith gerdded: Ar hyd Cob Malltraeth
Traeth: Llanddwyn
Ynys: Lawd
Taith Beics: O gwmpas Llyn Llywenan
Coedwig: Presaeddfed
Afon: Alaw