Tudalen 1 o 1

Castell Sain Cwentin, Llanfleiddian, ger y Bontfaen

PostioPostiwyd: Sul 31 Mai 2009 8:20 pm
gan Dili Minllyn
Newydd gael picnic efo'r teulu yn fan hyn, un o drysorau cudd Bro Morgannwg. Mae porthdy eithaf mawreddog yn dal i sefyll, a lawnt yn y cefn sy'n berffaith ar gyfer diogi, diota, torheulo (neu bicnic, wrth gwrs).