Tudalen 1 o 1

Cyfnewid Ty - Pen Llyn - sir Benfro

PostioPostiwyd: Maw 09 Maw 2010 8:58 pm
gan Cilan
Tybed oes yna rywun o Sir Benfro fyddai awydd cyfnewid ty ym Mhen Llyn am wythnos yn ystod yr haf?

Re: Cyfnewid Ty - Pen Llyn - sir Benfro

PostioPostiwyd: Iau 07 Ebr 2011 9:47 pm
gan Dafydd ab Iago
Helo!
Beth am fflat newydd gyda dwy stafell gwely (â lle parcio) yng nghanol Brwsel? Mae 'na lot i'w weld yn y ddinas (a dyw Paris ac Amsterdam ddim yn bell chwaith heb sôn am Bruges, Gand ayyb).

Dyn ni'n methu mynd yn ôl i Gymru'n aml - rhy ddrud ac wylyb mewn cymhariaeth â Sbaen.

Dafydd