Tudalen 1 o 1

Traeth Trwyn Larnog, Bro Morgannwg

PostioPostiwyd: Maw 18 Mai 2010 7:17 pm
gan Dili Minllyn
Traeth mawr ond anodd tu hwnt dod o hyd iddo, rhwng Penarth a Sili yn Fro, gweddol agos i Lynnoedd Cosmeston.

Mae golygfedd gwych o Fôr Hafren, Ynys Echni, Ynys Ronech a Gwlad yr Haf, ond rhaid bod yn ofalus gyda'r llanw, a gwell cael cip ar dablau llanw'r BBC cyn mynd.