Cylch deud sdorïau

Beth sy'n digwydd tu ôl i'r llenni?

Postiogan Al » Gwe 26 Awst 2005 4:51 pm

Gwenyn a ddywedodd:Dim byd yn bod ar gystadleuaeth iach!Doeddwn i ddim yn bwriadu cymeryd dy dyrff di Al!Canlyniad diflastod a dial yn unig yw'r stori hon. Lle mae'ch sdoris chi ta?'Swn i'n licio'u darllen nhw.


http://www.maes-e.com/viewtopic.php?t=12594

:crechwen: :crechwen: :crechwen: :crechwen: :crechwen:


ahahahahhahahahhahaaha, cofio chwerthin pen fi ffwrdd efo rhai o pethau sydd wedi deud yn y edefyn yma
Al
 

Postiogan Gwenyn » Gwe 26 Awst 2005 11:32 pm

Ti'n iawn Al! Chwerthin gymaint o'n i angen tranquilizer eliffant i stopio! :lol: Yr unig wahaniaeth yw fod fy sdori i yn sdori wir(Teg creadur!).

Dial?

Ddus us e local malu cachu ples ffor local malu cachu pipyl, wi'l haf no dial hiyr.

Be ma Teg 'di neud i haeddu hyn?

Son am 'Hell hath no fury', myn diawl.


Paid a poeni Ffinc Ffloyd. Ma Teg a fi'n dalld ein gilydd(gobeithio :? ). Mae o'n tynnu 'nghoes i'n ddi-baid. Tro dwytha nath o weindio fi fyny nes i luchio potel o ddŵr am ei ben o. Gan nad ydio o fewn tafliad dŵr nac unrhyw beth arall, penderfynais ddial mewn ffordd tipyn bach mwy creadigol y tro hwn! Ti'n meddwl neith o werthfawrogi fo?! O'n i'n rhyw hanner meddwl rhoi'r sdori yn y papur bro.(hihi!)

Daeth Tegi'n ôl i Gymru
A'i dîn o'n dal i grynu.
Llyfu'i glwyfau yn y tŷ,
A dyna fu.
Nes daeth amser tynnu'r pwythau...

Dalia'i drôns yn dyn
Gan sbïo ar ei fam yn syn.
"Chewch chi 'mo 'nghyffwrdd i, ddynas,
'Da chi'n siwr o wneud llanast!
Rhaid i mi gael nyrs go iawn.
Rhaid iddi gael trwydded lawn!"

Anti Sioned tw ddy resciw
(Er ei bod hi braidd yn cwcw). :crechwen: *
Torchodd hithau'i llewys.
Doedd gan Teg druan ddim dewis
Ond ufuddhau i'r bos,
A hynny yn ddi-os.

Trwy ryfedd wyrth fe lwyddwyd
i dynnu bob pwyth o'i forddwyd.
Er fod yr "ardal" braidd yn goch :wps:
Ac erys sws fach ar ei foch.

Tegi, rwyt ti'n wirion,
Ti a'th goesau hirion.
Pwy arall sy'n mynd i Ffrainc
A mynd yn sownd mewn cainc!

*Fo sy'n deud bod Anti Sioned yn cwcw, dim fi!
Pan fydda i yn nofio
Y fformiwla dwi'n gofio
'Di pai ar 'di sgwario.

*Gwarchodwch madfall y wal.
Rhithffurf defnyddiwr
Gwenyn
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 33
Ymunwyd: Mer 08 Meh 2005 10:31 pm
Lleoliad: Adra

Dial?!

Postiogan Loisan » Sad 27 Awst 2005 11:02 pm

Wrth gwrs ma gan Tegid fy holl gydymdeimlad yn y tro trwstan yma! Er hyn, dwi'n sicr na nid dyma y tro ola neith o gael fewn i drwbwl!!
Oedd na rheswm penodl Gwenyn pam fod angen dial ar y creadur anffodus yma? :winc:
Rhywbeth sa tn hoffi ei rhannu?
If this one had brains, she'd be dangerous!
Rhithffurf defnyddiwr
Loisan
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 45
Ymunwyd: Sad 27 Awst 2005 10:43 pm
Lleoliad: Adra

Re: Dial?!

Postiogan Ffinc Ffloyd » Sul 28 Awst 2005 1:38 pm

Loisan a ddywedodd:Oedd na rheswm penodol Gwenyn pam fod angen dial ar y creadur anffodus yma? :winc:
Rhywbeth sa ti'n hoffi ei rhannu?


Ia, deud. Dwinna isio gwbod faint o biwsio mae o'n gymryd i ysgogi epic pisstake gen ti. :crechwen:
Rhithffurf defnyddiwr
Ffinc Ffloyd
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 558
Ymunwyd: Llun 12 Mai 2003 10:48 am
Lleoliad: Dolgellau

Postiogan Sali Sws » Sul 28 Awst 2005 1:59 pm

hahaha ma hwna'n brilliant Gwenyn, gen ti dalent!! Oes sequel yn mynd fod?? Efallai gan Tegwared ap Seion ei hun?? :)
CYMRU RYDD
Rhithffurf defnyddiwr
Sali Sws
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 75
Ymunwyd: Llun 27 Meh 2005 1:16 pm

Re: Dial?!

Postiogan Gwenyn » Sul 28 Awst 2005 10:33 pm

Ffinc Ffloyd a ddywedodd:Ia, deud. Dwinna isio gwbod faint o biwsio mae o'n gymryd i ysgogi epic pisstake gen ti. :crechwen:


Nodyn o gyngor Ffinc Ffloyd, paid a pwsho fi owfyr ddi ej, neu mi gei di brofi drosot dy hun lid fy nhymer! Uts bitwîn mi and Tegyrs. Ond dwi'n cymryd fod o di madda i mi chos ges i wahoddiad i'w farbiciw o heno! Neshi'm mynd chwaith - wps!
Loisan a ddywedodd:... y creadur anffodus yma? :winc:


Dwi'n cytuno Loisan, mae o'n anffodus! A deud y gwir dwi'n teimlo braidd yn gas am wneud hwyl am ei ben o. Allith o'm helpu bod fel mae o! Lyf hum! Dwi 'di cal syniad, beth am gychwyn cerdd o foliant iddo fo? 'Sa ti'n licio helpu Loisan? Yddyr contribiwtyrs welcym! Hynny yw, os nad ydi Teg isho dechra rwbath ei hun, fel yr awgrymodd Sali Sws, gan na fo ddechreuodd y cylch 'ma (er, dwi'm yn swir iawn os 'di hyna'n syniad da, rhag ofn i mi fod yn bwnc ei wawd! :( )
Pan fydda i yn nofio
Y fformiwla dwi'n gofio
'Di pai ar 'di sgwario.

*Gwarchodwch madfall y wal.
Rhithffurf defnyddiwr
Gwenyn
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 33
Ymunwyd: Mer 08 Meh 2005 10:31 pm
Lleoliad: Adra

Postiogan Tegwared ap Seion » Llun 29 Awst 2005 12:42 am

sglyfs.

[gol. dwi'm yn licio rhegi!]
Aelwyd yr Ynys
Clera - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Sdwff ni a dim rhyw sothach ail-law Seisnig
Rhithffurf defnyddiwr
Tegwared ap Seion
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 3443
Ymunwyd: Maw 22 Chw 2005 5:26 pm
Lleoliad: Môn

Postiogan Ffinc Ffloyd » Llun 29 Awst 2005 3:32 pm

Dwi 'di rhoi cynnig ar folawd i Teg (dwi'n bord yn gwaith; allwch chi ddeud?) a dyma hi (in 14 searing stanzas!). Ma'r odl yn baglu yn reit hegar weithia, a nonsens ydi y rhan fwya ohoni, ond dwi ddim yn fardd, felly dwi'n gobeithio y ca i faddeuant am hynny.

Ddy Balad of Tegwared Ap Seion

Y mae yn y wlad 'ma ddynion,
cewri mawr ein cenedl ni.
Addfwyn ydynt, doeth a chlyfar -
Arwyr, bob un, mawr eu bri.

Mae enwau'r rhain yn enwog,
cyfarwydd i bob Cymro sydd.
Dafydd Wigley, Dafydd El,
Dafydd Iwan - Ein Harweinydd.

Hywel Gwynfryn, Huw Ceredig,
Idris Charles a Jonsi hefyd.
(Ddowt gen 'i fod o'n wr hyfryd -
liciwn i saethu'r ffwcsyn sbeitlyd)

A debyg fod 'na ambell un
o ferched Cymru'n haeddu clod.
Cans Un-PC fydda moli'r hogia,
heb roi nod i 'run o'r genod.

Felly 'Da Iawn Chi' i Leri Sion,
Gwyneth Glyn a Heledd Cynwal.
Hwdwch botal o Sbarcling Wain
A dysgwch fi sut i wneud cystal. (...a chi)

(Cyn mynd ymhellach, dylid cofnodi
gyfraniad Gwenyn tuag at y parti.
Cantores a bardd sy'n gwneud ati
ag arddeliad i athrodi Tegi)

Erbyn hyn, dwi'n siwr eich bod chi
yn trio dirnad pwynt y gerdd 'ma.
Yn syml iawn, i gysuro Teg,
a'i adfer wedi'i Wenyn-grasfa.

Mae'r bachgen hwn yn arwr hefyd -
deud gwir, mae o bron yn sant.
Fe soniwn am y brawd yn bybyr
wrth ein plant a phlant ein plant.

Cans dewin ydi T ap S,
ysgolhaig sy'n beniog tu hwnt;
derbyniodd ei Lefelau A dan wenu
cyn bygran off i Gaergrawnt.

Mae'n ddawnsiwr medrus hefyd,
yn ddiddanwr o'r iawn ryw;
Mae'n treat i gael ei weld o,
'fo'i pijyn chest a'i goesa dryw.

(Ond gofal piau hi, ddudwn i -
rhaid gwylio wrth enllibio Teg.
Neu mi dderbyniaf glatsien flin
gan yr hybarch fyfyriwr Ffiseg).

Felly henffych well it, T ap S,
dy ddewrder sy'n haeddu bonws.
Am ddawnsio'n gelfydd, dawnsio'n ddel
efo astell yn sownd yn dy dintws.

Mi glywsom ni yr hanes drist
gan gyfaill triw a ffyddlon;
a chydymdeimlo wnawn a'th anffawd cas
a diawlio'r trawst afradlon.

A gobeithio wnawn y byddi'n well
a hynny'n wellhad cyflawn.
Cans trist a fyddai pe byddai'r pren
yn andwyo am byth dy ddawn. (am ddawnsio).

(Hwnna ydi'r diwedd ar y funud, ond mae o angen diweddglo gwell - cynigion?)
Rhithffurf defnyddiwr
Ffinc Ffloyd
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 558
Ymunwyd: Llun 12 Mai 2003 10:48 am
Lleoliad: Dolgellau

Postiogan Dwi'n gaeth i gaws » Maw 30 Awst 2005 10:12 am

Allai jyst nodi fod Teg di gwneud i un o' dawnswyr feichio crio pan glywodd hi'r newyddion am yr anffawd.

Pob cydymdeimlad Teg - fel udodd rhywun fydda nhw'n galw chdi'n Teg Marshmalow wan!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

(Ai dim ond fi sy'n gweld hyna'n ffyni??!!!!!!) :lol: :lol: :lol: :lol: :winc:

(Sori boi!!)
blew
Rhithffurf defnyddiwr
Dwi'n gaeth i gaws
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 782
Ymunwyd: Llun 04 Hyd 2004 6:38 pm
Lleoliad: yn y dwr

Postiogan Loisan » Maw 30 Awst 2005 10:03 pm

Tra mae dy gerdd yn haeddu pob clod Ffinc rwyt wedi anghofio son am rhywbeth hynod bwysig i'r hen Teg. Ei obsesiwn, yn enwedig pan yn feddw efo "BIRDS" a dim y rhai efo adenydd sy'n canu di rheina! :?
Rwyf yn credu'n gryf y dylet ychwanegu bennill arall sydd yn camol Teg a'i allu efo merched!!
Efallai fyddai Gwenyn yn gallu dy helpu di yn y mater hwn? Neu, wrth gwrs, Teg ei hun?!
Edrych ymlaen yn fawr iawn i'r campwaith yma!
If this one had brains, she'd be dangerous!
Rhithffurf defnyddiwr
Loisan
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 45
Ymunwyd: Sad 27 Awst 2005 10:43 pm
Lleoliad: Adra

NôlNesaf

Dychwelyd i Cyntedd y Cylchoedd

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron