Tudalen 2 o 5

PostioPostiwyd: Llun 13 Maw 2006 11:47 am
gan Huw Psych
Eiliaf!!

Ymunaf i petai yn bodoli!! Scandals y byd gwerin amdani!! :lol:

PostioPostiwyd: Llun 13 Maw 2006 12:16 pm
gan Dwi'n gaeth i gaws
dwi mewn!

hmmmmm, methu cofio sud odd pont caerodor yn mynd ddoe! :rolio: :wps:

PostioPostiwyd: Llun 13 Maw 2006 1:53 pm
gan Del
Aelod arall 'da chi fan hyn!

PostioPostiwyd: Llun 13 Maw 2006 4:12 pm
gan Tegwared ap Seion
Bril! Oes gan rywun syniad am enw ysbrydoledig?!

PostioPostiwyd: Llun 13 Maw 2006 5:45 pm
gan bartiddu
Dwi'n hoff o gasglu (wedodd y fenyw ar y radio casglu 'r un prud a o'n i'n teipio fe..ma' hwna'n digwydd yn syndod o aml) geiriau'r hen ganeuon, felly ymunaf os y caf!
Dwi'n chwilio'r penillion i rhain ar y foment :-

Cartref
Dros y mynydd du
Dros y garreg
Hon oedd fy Olwen i
Yr hen hen dderwen ddu
O deuwch am dro ar hyd lwybrau'r hen fro


Mor falch fyddwn 'se rhywn caredig medru mhwyntio yn y cyfeiriad cywir i'w darganfod. :saeth:
Croesu bysedd! :winc:

PostioPostiwyd: Llun 13 Maw 2006 5:58 pm
gan Tegwared ap Seion
tidi trio hon?

PostioPostiwyd: Llun 13 Maw 2006 6:09 pm
gan Mali
Diddordeb gen i .....mi gefais i'n nwyn i fyny ar ganu gwerin a cherdd dant . :winc:

PostioPostiwyd: Llun 13 Maw 2006 6:46 pm
gan bartiddu
Tegwared ap Seion a ddywedodd:tidi trio hon?

D'y nhw ddim 'na fachgen! :P
Wedi 'whilo a 'whilo'r we am nosweithi yn teipio gwahanol fersiynnau o frawddegau mewn ond dim byd! :(
Geni lyfr mawr o wasg Gomer gyda rhysedd o ganeuon ond dim yr uchod.
Diolch ta beth :)

PostioPostiwyd: Llun 13 Maw 2006 11:17 pm
gan Gwen
Ydach chi'n rhagweld y bysa'r cylch yma'n cwmpasu ll

PostioPostiwyd: Maw 14 Maw 2006 12:43 am
gan Tegwared ap Seion
megis beth? Dwnim, mae dweud storiau yn ran o draddodiad y Cymry am wn i...ta lle'r cylch ll