Tudalen 2 o 2

Re: Agor y Cylchoedd?

PostioPostiwyd: Maw 28 Medi 2010 9:37 pm
gan Gwen
Aaa! Dwi'm yn cael golygu hen negeseuon.

Oes *rhaid* i hwn fod ar agor??

Re: Agor y Cylchoedd?

PostioPostiwyd: Maw 11 Ion 2011 9:49 am
gan Gwen
Ga i awgrymu cau Seiat y Cymedrolwyr unwaith eto? Nid trafodaethau agored oedd yn y fan honno beth bynnag.

Re: Agor y Cylchoedd?

PostioPostiwyd: Maw 11 Ion 2011 10:27 am
gan Hedd Gwynfor
Diolch Gwen am dynnu fy sylw at y ffaith bod yr holl gylchoedd wedi bod ar agor i bawb ei gweld! Ddim yn siwr ers pryd, ond camgymeriad oedd hyn. Wnes i feddwl gwneud rhai yn agored, ond ni oedd bwriad gwneud pob un yn hollol weladwy i bawb! Dwi wedi eu cau i'r defnyddwyr cofrestredig yn unig nawr. Sori :wps:

Re: Agor y Cylchoedd?

PostioPostiwyd: Maw 11 Ion 2011 4:59 pm
gan snichyn
Wela i ddim rheswm dros beidio agor y cylchoedd bellach. Mwya'n byd sy'n cymryd rhan, gorau'n byd.

Re: Agor y Cylchoedd?

PostioPostiwyd: Maw 11 Ion 2011 5:40 pm
gan Gwen
Ond mi wnaeth bobl gyfrannu negeseuon ella na fydden nhw wedi'u cyfrannu tasen nhw'n meddwl eu bod nhw am ddod yn gyhoeddus. Dyna fy mhryder i.