Tudalen 2 o 2

Re: Wales Alaska

PostioPostiwyd: Gwe 14 Maw 2008 4:34 pm
gan Mali
Diolch am gynnwys linc i'r erthygl Hazel. Diddorol iawn , ac ateb i'm cwestiwn ! :D Ond ar ôl darllen yr erthygl dwi ddim yn meddwl y buaswn yn hoffi byw na marw yn Wales Alaska . :ofn:
Wrth chwilota ymhellach , sylweddolais fod Capten James Cook wedi darganfod Nootka Sound ar ochr Orllenwinol Ynys Vancouver yn yr un un flwyddyn. Mwy am hynny yn

Re: Wales Alaska

PostioPostiwyd: Gwe 14 Maw 2008 5:09 pm
gan Hazel
Ie. Ar hyd efo help o George Vancouver. Mae 'na stori da am Nootka, Vancouver a Quadra yn un o fy llyfrau.

Darllenais i na fod Cook yn sylweddoli a ynys oedd Vancouver. Roedd George Vancouver yn sylweddoli oedd hi'n ynys. Dw i'n siŵr wyt ti'n gwybod hynny yn barod. :)