Teledu Cymraeg byd-eang

Cyfle i'r sawl sydd yn byw neu wedi byw y tu allan i Hen Wlad fy Nhadau drafod ymysg eu gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cymedrolwr: Mali

Rheolau’r seiat
Cyfle i'r sawl sydd yn byw neu wedi byw y tu allan i Hen Wlad fy Nhadau drafod ymysg eu gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Ydych chi'n gwylio teledu adref dramor?

Daeth y pôl i ben ar Mer 24 Tach 2010 1:35 am

Dwi'n byw dramor ac yn medru gwylio rhaglenni o'r DU, ond hoffwn weld mwy o raglenni Cymraeg.
5
63%
Dwi'n byw dramor ac yn medru gwylio rhaglenni o'r DU, ond does dim diddordeb gennyf mewn rhaglenni S4C.
1
13%
Dwi'n byw dramor a hoffwn wylio rhaglenni o adref, ond dydw i ddim yn gwybod sut.
1
13%
Dwi'n byw dramor ac yn ddigon hapus heb wylio teledu o adref.
0
Dim pleidleisiau
Arall (rhowch manylion)
1
13%
 
Cyfanswm pleidleisiau : 8

Re: Teledu Cymraeg byd-eang

Postiogan Anhysbyswr » Llun 08 Tach 2010 2:39 pm

Er bod gwefannau torrentau eraill, mae'n glir mae'r unig ffordd i fedru rhannu rhaglenni Cymraeg heb gael eu plismona gan y ddi-gymraeg ydy wrth greu gwefan ein hunain, felly dyna yn union dwi wedi gwneud.

Mae 'na dipyn o waith tacluso a nifer o gynnwys yn dal i'w gyfieithu, ond mae'n bosib ymuno a rhannu rhaglenni yno yn barod. Mae Miss Cymru a Miss World, Noson Lawen a Cartrefi Cefn Gwlad Cymru y penwythnos yno i chi lawrlwytho a bydd Pobol y Cwm, Cefn Gwlad ac Y Byd ar Bedwar yn cael eu recordio heno ac yn ymddangos yno yfory. Os oes gofyn amdanyn, gallaf ail rannu'r 23 o raglenni sydd gennyf o'r pythefnos diwethaf.

Dewch felly, i http://golyg.com

(Meddyliais am yr enw a phrynais y parth rhai blynyddoedd yn ôl am bwrpas arall ond cafodd erioed ei ddefnyddio.)

Nodyn am gyfreitholdeb
Fel dwi'n deall y rheswm pam na allai S4C darlledu rhaglenni y tu allan i'r DU ydy gan fod yn un o'r termau ac amodau gyda chorff sy'n cynrychioli artistiaid sgrin Brydeinig. Dyma sut bod rhaglenni ffeithiol fel CF99 a Pawb a'i Farn ar gael ar Clic, ond dim llawer yn fwy. Does gennyf i ddim cytundeb gydag actorion Pobol y Cwm nag unrhyw gorff sy'n ei gynrychioli a dwi'n ddigon bodlon recordio rhaglenni gyda chyfrifiadur mewn cartref gyda thrwydded teledu yng Nghymru er mwyn eu rhannu gydag unrhyw ffrindiau sydd eisiau eu gweld cyn belled nad ydy'r rhaglenni ar gael i'w prynu. Buaswn byth yn meddwl twyllo artistiaid na chynhyrchwyr o ennill eu bywoliaeth. I ddweud y gwir, mae'n union yr un fath a bod ffrind neu aelod o'r teulu yn recordio oddi ar y teledu ac yn anfon rhaglen ar fideo neu gryno ddisg i rywun, ond bod defnyddio meddalwedd BitTorrent i drosglwyddo'r rhaglenni yn haws, yn gynt, ac yn rhad ac am ddim.
Golygwyd diwethaf gan Anhysbyswr ar Maw 20 Rhag 2011 1:33 pm, golygwyd 2 o weithiau i gyd.
Anhysbyswr
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 9
Ymunwyd: Llun 25 Hyd 2010 12:37 am

Re: Teledu Cymraeg byd-eang

Postiogan garynysmon » Maw 09 Tach 2010 11:52 pm

Diolch am dy waith, gret o syniad!

Gawn ni rannu hen raglenni Cymraeg?
Rhithffurf defnyddiwr
garynysmon
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4232
Ymunwyd: Maw 01 Gor 2003 4:24 pm
Lleoliad: Ynys Mon

Re: Teledu Cymraeg byd-eang

Postiogan Anhysbyswr » Mer 10 Tach 2010 5:33 am

Er bod S4C yn ail-ddarlledu nifer o hen raglenni, dydw i ddim yn bwriadu eu rhannu ar hyn o'r bryd.

Cofiwch bod recordio, golygu, amgodio, trosglwyddo, creu torrent, a uwchlwytho'r ffeiliau 'ma yn cymryd amser, heb son am y trafferth o gorfod wedi sefydlu wefan fy hun a rwan yn gorfod ei redeg hefyd. (Buasai cymorth gyda un neu'r llall yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawn.)

Fedra'i ddim ond rhannu beth sydd gan fi ar ffeil ar fy nghyfrifiadur. Dwi'n recordio C'Mon Midffild er mwyn ei wylio fy hun, ond yn credu ei fod ar gael i'w brynnu felly byddaf ddim yn ei rhannu. Mae cyfresi Caerdydd hefyd gan fi, ond wedi eu lawrlwytho drwy wefan arall, felly wn i ddim os oes bosib neu os ydy'n teg i mi ei ail-rannu ar wefan arall.

Wedi dechrau yn rhy hwyr i gael cyfres cyfar Pen Talar, gobeithiaf bydd yn cael ei ddarlledu eto cyn gael ei ryddhau ar DVD (os o gwbl) er mwyn i mi ei recordio a'i rhannu.

Os oes unrhyw beth yn arbennig rydych am gweld, gadewch i fi wybod a mi welaf os ydy'n bosib ei rannu.
Anhysbyswr
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 9
Ymunwyd: Llun 25 Hyd 2010 12:37 am

Re: Teledu Cymraeg byd-eang

Postiogan dafydd » Gwe 12 Tach 2010 11:56 pm

Syniad da iawn! Mae gen i dipyn o bethau i'w rhannu. Dwi'n cael ychydig o drafferth cofrestru. Dwi wedi cofrestru gyda enw 'dafydd', a ges i gadarnhad yn fy ebost, ond doedd y cyfrinair ddim yn gweithio. Wnes i wedyn ofyn am gyfrinair newydd ond mae'r ebost hynny yn wag (h.y. dim byd o gwbl ynddo).
Rhithffurf defnyddiwr
dafydd
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2146
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:21 pm
Lleoliad: Anfeidredd

Re: Teledu Cymraeg byd-eang

Postiogan Mali » Sad 13 Tach 2010 3:30 am

Helo eto...braidd yn hwyr yn ymateb sori. Wedi bod heb fy ngliniadur am sbelan tra'n cael ei drwsio. Newydd gael golwg ar dy safle newydd Anhysbyswr, ac wedi cofrestru arno. Yn gweld fod 'na amrywiaeth o raglenni wedi eu gosod arno yn barod , a diolch i ti am dy waith . :D Felly , mae'n debyg mai'r cam nesaf fydd gosod 'Codec Pack' ar y gliniadur?
Dwi'n siwr fod 'na sawl rhaglen y baswn yn hoffi ei weld , ond methu meddwl amdan y teitlau i gyd eto wrth gwrs. Er hynny , mae 'na un gyfres weddol ddiweddar sydd yn dod i gôf, sef y cyfres 'Cofio'. Dwi ddim yn siwr os ydi S4C yn ail ddarlledu hwn eto , ond mi faswn wrth fy modd cael gweld ambell i raglen o'r gyfres yma, yn enwedig un Caryl Parry Jones.
Edrychaf ymlaen at mwy o ypdêts ..... :D
Rhithffurf defnyddiwr
Mali
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2574
Ymunwyd: Mer 07 Ion 2004 6:04 am
Lleoliad: Canada

Re: Teledu Cymraeg byd-eang

Postiogan Anhysbyswr » Sad 13 Tach 2010 3:33 am

Heb gyfieithu'r e-bost hwnnw i'r Gymraeg, felly doedd dim cynnwys! Mae'n gweithio rŵan, dwi'n credu.
Anhysbyswr
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 9
Ymunwyd: Llun 25 Hyd 2010 12:37 am

Re: Teledu Cymraeg byd-eang

Postiogan Mali » Sad 13 Tach 2010 3:34 am

garynysmon a ddywedodd:Diolch am dy waith, gret o syniad!

Gawn ni rannu hen raglenni Cymraeg?


Difyr 8) ....oes gen ti raglenni arbennig mewn golwg ?
Rhithffurf defnyddiwr
Mali
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2574
Ymunwyd: Mer 07 Ion 2004 6:04 am
Lleoliad: Canada

Re: Teledu Cymraeg byd-eang

Postiogan C++ » Sul 14 Tach 2010 5:18 pm

Wedi dechrau yn rhy hwyr i gael cyfres cyfar Pen Talar, gobeithiaf bydd yn cael ei ddarlledu eto cyn gael ei ryddhau ar DVD (os o gwbl) er mwyn i mi ei recordio a'i rhannu.


Mae pob pennod o Pen Talar wedi dod yn ôl i S4C Clic.

http://www.s4c.co.uk/clic/c_level2.shtml?programme_id=350295777
C++
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 29
Ymunwyd: Iau 08 Rhag 2011 10:41 pm

Re: Teledu Cymraeg byd-eang

Postiogan Anhysbyswr » Sul 14 Tach 2010 11:57 pm

Mae pob pennod o Pen Talar wedi dod yn ôl i S4C Clic.

Ar gael yn y D.U. yn unig.

Byddwch yn sylwi bod wefan Golyg wedi newid. Roedd gormod o broblemau efo'r llall ac felly dwi wedi defnyddio sgript gyfangwbl wahanol. Bu rhaid trosglwyddo manylion defnyddwyr o'r hen gronfa ddata i'r newydd a mae'n ymddangos bod defnyddwyr wedi medru mewngofnodi i'r wefan newydd. Os ydych a unrhyw broblem, gadewch i mi wybod. Rwan bod y wefan ar gael mewn amryw o ieithoedd, byddaf yn ei hysbysebu ar wefannau eraill a fe ddylai dod i byw dros y dyddiau nesaf.

Byddaf yn dal i gwneud newidiadau o ran steil a golwg y wefan i'w dacluso a symlaeddio a gwerthfawrogaf eich sylwadau.
Anhysbyswr
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 9
Ymunwyd: Llun 25 Hyd 2010 12:37 am

Re: Teledu Cymraeg byd-eang

Postiogan Mali » Iau 18 Tach 2010 5:17 pm

Helo Anhysbyswr,
Wedi llwyddo i lawrlwytho u torrent i'r gliniadur , ac wedi dewis lawrlwytho'r rhaglen am Hedd Wyn yn y gyfres Gwlad Beirdd. Mi gymrodd o tua hanner awr i mi lawrlwytho'r rhaglen , wedyn ei wylio ar Real Audio ......Campus ! Da iawn yn wir , a diolch i ti unwaith eto am wneud hyn yn bosibl i ni'r tramorwyr . :D
Ydi hi'n rhy hwyr i mi ofyn am raglen Only Men Aloud sydd ymlaen heno ? Wedi gwneud cais ar dy wefan hefyd. :D
Rhithffurf defnyddiwr
Mali
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2574
Ymunwyd: Mer 07 Ion 2004 6:04 am
Lleoliad: Canada

NôlNesaf

Dychwelyd i Cymry Ar Wasgar

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron