Tudalen 1 o 1

Pump am y Penwythnos 15.4.09

PostioPostiwyd: Mer 15 Ebr 2009 1:16 pm
gan Orcloth
Dwi'n gwybod nad ydi hi'n ddydd Gwener eto, ond fyswn i'n licio trio, beth bynnag. Ers i mi ymuno a'r maes fis Hydref dwaethaf, tydwi'm di sylwi fod llawer o son am secs di bod! Felly, beth am gael chydig bach o hwyl x-rated?

1. Pryd oedd y tro dwaetha i chi gael rhyw? (Tydi gwneud hefo chi'ch hun ddim yn cyfri!)

2. Beth, yn eich tyb chi, ydi'r rhan(nau) mwya secsi ohonoch chi'ch hun?

3. Beth yw'r rhan(nau) mwya secsi mewn dyn/dynes?

4. Ydi vibrators o fudd yn eich bywyd rhywiol chi?

5. Faint o weithiau'r wythnos byddwch chi'n cael rhyw?


Dipyn bach o hwyl diniwed, dyna'i gyd! :winc: :D

Re: Pump am y Penwythnos 15.4.09

PostioPostiwyd: Mer 15 Ebr 2009 5:15 pm
gan Orcloth
Rhy swil ta rhy neis ydach chi? Ta ddim di cael digon i yfed eto?! :winc: Ta tydi pobol maes-e ddim yn gwneud y math yma o beth?! Dowch, dwi'n siwr bod pawb wrthi (ac yn mwynhau hefyd). Fysa rhywun yn meddwl fy mod di gofyn os ydach chi'n mwynhau a**l secs!

Re: Pump am y Penwythnos 15.4.09

PostioPostiwyd: Mer 15 Ebr 2009 11:56 pm
gan ceribethlem
1. Pryd oedd y tro dwaetha i chi gael rhyw? (Tydi gwneud hefo chi'ch hun ddim yn cyfri!) Yn ddiweddar, ddim yn cowntio'r amser. Mae curiad calon yn cyfri' amser amser mewn ffordd gwahanol :winc:

2. Beth, yn eich tyb chi, ydi'r rhan(nau) mwya secsi ohonoch chi'ch hun? Fy niddordeb yn Star Wars

3. Beth yw'r rhan(nau) mwya secsi mewn dyn/dynes? Dyn? Dim lot. Dynes? (neu menyw) lot fawr.

4. Ydi vibrators o fudd yn eich bywyd rhywiol chi? Na

5. Faint o weithiau'r wythnos byddwch chi'n cael rhyw? Dyw cyfri ddim yn bwysig. Weithiau lot, weithiau dim lot.

Re: Pump am y Penwythnos 15.4.09

PostioPostiwyd: Iau 16 Ebr 2009 10:16 am
gan Orcloth
1. Pryd oedd y tro dwaetha i chi gael rhyw? (Tydi gwneud hefo chi'ch hun ddim yn cyfri!) Neithiwr, mi oedd o'n lyfli.

2. Beth, yn eich tyb chi, ydi'r rhan(nau) mwya secsi ohonoch chi'ch hun? Fy llygaid gwyrdd-lwyd a'm ceg.

3. Beth yw'r rhan(nau) mwya secsi mewn dyn/dynes? Mewn dyn - llygaid, ceg, tin siapus.

4. Ydi vibrators o fudd yn eich bywyd rhywiol chi? Byddem yn defnyddio un ambell waith am hwyl!

5. Faint o weithiau'r wythnos byddwch chi'n cael rhyw? Tair neu bedair gwaith yr wythnos, dibynnu os dan ni'n cael llonydd!

Re: Pump am y Penwythnos 15.4.09

PostioPostiwyd: Iau 16 Ebr 2009 10:33 am
gan Ray Diota
1. Pryd oedd y tro dwaetha i chi gael rhyw? (Tydi gwneud hefo chi'ch hun ddim yn cyfri!) dwi wrthi nawr 'chan...

2. Beth, yn eich tyb chi, ydi'r rhan(nau) mwya secsi ohonoch chi'ch hun? amherthnasol. wy fel jigsaw: lot o bits bach digon diflas sy'n gwneud cyfan ffacin ffantastic...

3. Beth yw'r rhan(nau) mwya secsi mewn dyn/dynes? Dyn: weden i bo dynion yn dibynnu ar 'u gwynebe'n lot mwy na merched. Trafoder. Dynes: wy'n lico diawl o wen fach neis ond rhaid cyfadde mai tits a pen ol ma'r bois yn lico pipo arno

4. Ydi vibrators o fudd yn eich bywyd rhywiol chi? Brynes i gwningen gocwyllt (rampant rabit) i ex odd ar fin mynd bant am sbel. Odd hi ddim rhy hapus i'w dderbyn e, ond pan ddath hi nol gath hi wared arno fi, so wy'n meddwl bod hi'n convert... Wy'n cofio, hefyd, tynnu merch yn Nottingham a mynd nol i'w thy hi, dyma hi'n arllwys wyth ne naw vibrator mas o focs sgidie a dechre potshan 'da nhw. O'n i'n joio, nes iddi weud "and now its your turn..." on i mas o na fel shot. Ges i ofn drwy nhin (bwm bwm).

5. Faint o weithiau'r wythnos byddwch chi'n cael rhyw? Ddim hanner ffacin digon...

*Dries i ngore i anwybyddu hwn wthnos ma, ond dodd dim gobeth odde?

Re: Pump am y Penwythnos 15.4.09

PostioPostiwyd: Iau 16 Ebr 2009 1:49 pm
gan Orcloth
Ti mor ddoniol, Ray - atebion blydi gwych! Ddylet ti fod ar lwyfan! :D