Tudalen 1 o 1

Malu Canu

PostioPostiwyd: Sul 10 Tach 2002 11:15 pm
gan Meinir Thomas
Oes rhywun wedi gweld y rhaglen "Malu Canu" eto? 'Nes i wir ei fwynhau. 'Wi'n credu ei bod hi'n rhaglen arbennig o dda, a doniol iawn! Mae'r amryddawn Caryl Parry Jones hefyd yn gyflwynwraig arbennig o dda.