Tudalen 1 o 1

Hysbyseb y fyddin

PostioPostiwyd: Llun 21 Maw 2011 8:10 pm
gan Dewyrth Jo
Oes rhywun wedi sylwi ar eironi creulon hysbyseb y fyddin lle mae'r soldiwr yn dynwared swn til yn yr archfarchnad "beep, beep, beep" gan mai fel yma mae'r daith yn anffodus yn gorffen i gymaint o'n gwyr a'n gwragedd ifanc sy'n ymuno a'r fyddin. Hynny yw, os ydynt yn ddigon lwcus i gyrraedd y peiriant cynnal bywyd. Cwbl ansensitif ac yn dangos cyn lleied o ots sydd gan y fyddin am fywydau ein bechgyn a'n merched.