S4C - Haeddu Llwyddo??

Popgorn yn y gwaed neu gaethwas i'r bocs bach?

Cymedrolwr: Gwahanglwyf Dros Grist

Rheolau’r seiat
Cyfle i drafod ffilmiau, rhaglenni dogfen, Teledu, Radio ayb. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

S4C - Haeddu Llwyddo??

Postiogan tom.j » Mer 08 Meh 2011 4:57 pm

Weithiau dwi'n meddwl ydy S4C yn haeddu llwyddo? Wrth edrych ar arlwy nos Sadwrn nesa....cofiwch taw Nos Sadwrn yw uchafbwynt nifer fawr o sianeli eraill...dyma sydd gan S4C i gynnig i'r holl deulu -

5.00pm - Figaro:Tu Ol I'r Llenni
5.45pm - Criced Morgannwg v Caint
9.00p - Figaro - Yr Opera
11.15 - Clwb Rygbi Shane

Dywedodd rhywun ychydig yn ol...Claddwch y sianel nawr! A gyda'r math yma o arlwy bydd yr angladd yn dechre'n gynt na'r disgwyl!
tom.j
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 64
Ymunwyd: Maw 07 Medi 2010 12:03 pm

Re: S4C - Haeddu Llwyddo??

Postiogan CYFRYNGWR 1 » Mer 08 Meh 2011 5:20 pm

CYTUNO - yn llwyr.

Y drafferth yw bod S4C ar stop ar hyn o bryd yn ceisio penderfynnu ar ba gyfeiriad i fynd iddo er mwyn datblygu at y dyfodol a fedrwn nhw ddim fforddio gwneud hyn.

Mae angen i S4C siapo lan yn gloi neu fydd hi'n rhy hwyr.
CYFRYNGWR 1
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 8
Ymunwyd: Maw 19 Hyd 2010 9:54 am

Re: S4C - Haeddu Llwyddo??

Postiogan Mwnci Banana Brown » Mer 08 Meh 2011 10:10 pm

tom.j, mae'n neis i weld bo ti wedi posto 62 neges ar maes-e, a ma 56 o'r negeseuon ma am S4C! Nawr gad dy ffacin gonan a gwed be lice ti weld ar y sianel, neu paid wotcho fe o gwbwl. Syml!
Rhithffurf defnyddiwr
Mwnci Banana Brown
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1700
Ymunwyd: Sad 17 Ebr 2004 4:45 pm

Re: S4C - Haeddu Llwyddo??

Postiogan tom.j » Iau 09 Meh 2011 12:37 am

Mwnci Banana Brown - falch i weld bo bywyd ym Mlaenffos mor egseiting bo ti'n hala dy noseithiau yn cyfri sawl gwaith ma rhywun yn ysgrifennu yn y fforwm yma!
Ti sy'n cael dweud beth ddyle pobol siarad amdano fan hyn ie?
Y rheswm dwi'n cwyno am S4C yw achos ymhell cyn dy eni di buodd nifer fawr ohonon ni yn brwydro am sianel Gymraeg. Wedi i ni gael y sianel, diolch i Gwynfor Evans ac aelodau CIG. gethon ni flynyddoedd lawr o rhaglenni da, difyr ac amrywiol. Bellach mae'r sianel yn ddiflas ac yn colli gwylwyr yn wythnosol. Mae hyn yn bryder i fi a thrwy fforwm maes-e.com gallaf leisio fy marn gyda'r gobaith o ddechrau trafodaeth a falle byse rhywun o S4C yn darllen y drafodaeth a gweld beth yw pryder y cyhoedd.
Y math o rhaglenni yr hoffwn weld ar S4C byse dramau' hard hitting' fel y rhai ar Channel 4 a BBC 4 nid cyfresi candi fflos fel Porthpenwaig a Teulu. Cyfres dditectif fel Bowen A'i Bartner a Heliwr ers talwm. Cyfresi adlonioant fel Torri Gwynt a Caryl. Beth am gomedi sefyllfa fel y rhai ar BBC 3 - White Van Man, Him & Her, Twenty Twelve, Miranda, Not Going Out. Comedi gyfoes nid comedi Ifan Tregaronaidd.
Fel sonies uchod mae arlwy nos Sadwrn yn warthus - dyle bod cywilydd ar S4C. Y math yma o arlwy oedd ar BBC 2 nol yn y 60au!
Felly Mwnci - os ody e'n iawn 'da ti - tra bo S4C a'i arlwy yn fy ngwylltio fe garia i mlaen i ysgrifennu fan hyn - a ti'n gwbod beth i wneud os nad wyt ti'n licio fe - Paid a'i ddarllen. Syml!!
tom.j
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 64
Ymunwyd: Maw 07 Medi 2010 12:03 pm

Re: S4C - Haeddu Llwyddo??

Postiogan dwsi » Iau 09 Meh 2011 1:14 am

Ydi'r rhaglen yma yn haeddu fod yn fyw pob nôs am wythnos? Pwnc difyr ond gwastraf arian ydi ei ddarlledu yn fyw.
http://s4c.co.uk/ygoetsfawr/c_index.shtml
dwsi
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 5
Ymunwyd: Llun 11 Ion 2010 9:39 pm

Re: S4C - Haeddu Llwyddo??

Postiogan Hogyn o Rachub » Iau 09 Meh 2011 8:31 am

Waeth beth fo'r methiannau ag arlwy S4C mae 'na rywbeth anghyfforddus iawn am weld rhywun sy'n amlwg isio gweld tranc y Sianel. Er, fedra i ddim anghytuno am arlwy Sadyrnaidd y sianel.

O, gyda llaw, Duw â'n gwaredo rhag pob un o'r comedïau BBC3 nesdi enwi. Ma'n nhw'n ffycin ofnadwy bob un wan jac ohonynt.
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Y Rachub Rydd Gymraeg
Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: S4C - Haeddu Llwyddo??

Postiogan Muralitharan » Iau 09 Meh 2011 9:33 am

Wrth gwrs nad ydi pob dim yn iawn yn S4C! Mae'r sefyllfa'n gyffredinol yn pryderu rhywun yn fawr iawn, ond mae gan y sianel yr un broblem â Radio Cymru, sef gorfod plesio pawb. Ac mae hynny'n anodd, os nad amhosib.

Ro'n i'n ffan mawr o Torri Gwynt hefyd, ond dwyt ti ddim wir yn meddwl fod y gyfres honno at ddant pawb chwaith wyt ti?

Y gwir ydi, fod yr arlwy nos Sadwrn ti wedi tynnu ein sylw ni ati yn fy siwtio i i'r dim! Potel fach o Rose hefyd...joio!
Muralitharan
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 174
Ymunwyd: Gwe 21 Rhag 2007 1:55 pm

Re: S4C - Haeddu Llwyddo??

Postiogan tom.j » Iau 09 Meh 2011 9:46 am

Hogyn o Rachub a ddywedodd:Waeth beth fo'r methiannau ag arlwy S4C mae 'na rywbeth anghyfforddus iawn am weld rhywun sy'n amlwg isio gweld tranc y Sianel.


Os wyt ti'n awgrymu fy mod i am weld diwedd ar S4C - ti'n bell iawn ohoni. Eisiau S4C i ffynnu ydw i - ond mae'r sefyllfa bresennol yn fy nhristhau. Mae safon yr arlwy yn ddiweddar o safon isel iawn. Porthpenwaig, Ar Gamera, .Cym,Ista'n Bwl, Ddoe Am Ddeg......
Mae gyda ni ddramodwyr da - beth am gyfres o ddramau unigol gan dwedwch chwech o ddramodwyr newydd. Beth am 'Bwletin' (Radio Cymru) gyda Gary Slaymaker ar y teledu? Cyfres adloniant i Elin Fflur? Cyfres dditectif/heddlu newydd? Mater o farn ydy'r comediau sefyllfa sonies i amdanynt - yn fy marn i ma' nhw'n dda ac yn well o lawer nag unrhyw rhaglen 'gomedi' sydd wedi bod ar S4C ers amser maith. Dwi'n siwr y buasai rhywun fel Daniel Glyn a'i frawd yn gallu ysgrifennu comedi sefyllfa...wedi'r cyfan roedd eu cyfresi i blant - ee Hotel Eddie o'r safon ucha.

Poeni ydw i bod pobol yn troi oddi wrth S4C yn gyson....wrth drafod gyda Chymry yn y dafarn dwi'n gweld taw dim ond ambell un sy'n gwylio S4C (dim ond y rygbi)...ac mae hyn yn fy mhryderi.
tom.j
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 64
Ymunwyd: Maw 07 Medi 2010 12:03 pm

Re: S4C - Haeddu Llwyddo??

Postiogan prypren » Gwe 10 Meh 2011 9:09 am

Dwi wedi cael llond bol ar y bobol yma sy'n slagio S4C ffwrdd trwy'r amser, cyfryngis methedig wedi chwerwi dwi'n siwr ydi lot ohonnyn nhw.

Dwi'n meddwl fod S4C yn gneud job ardderchog, dwi'n gwylio'r sianel yn aml o ddewis er fod gynnai gannoedd o sianeli teledu eraill i ddewis ohonnyn nhw. Yn y pythefnos dwethaf dwi wedi gwylio rygbi, rhaglenni trafod, gwleidyddiaeth, cyw, perthyn, natur, ffermio, antur, criced ayyb. Gyd yn rhaglenni da, difyr, ac yn gymraeg.

Dyma'r sgwrs dwi'n glywed yn aml 'Dwi byth yn watsiad S4C..mae o'n crap... wel heblaw y rygbi ...ia...o ia a Pawb A'i Farn...ia mae hwnna'n iawn..ia y plant yn watsiad cyw...o ie wrth gwrs' ayyb. Atgoffa fi o'r sgets 'what did the romans ever do for us'

Wrth gwrs, beirniadu cynhyrchiadau unigol, ond mae S4C fel sianel yn gneud job ffantastic a dylen ni ymfalchio yn hynny.
prypren
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 34
Ymunwyd: Llun 13 Medi 2010 12:40 pm

Re: S4C - Haeddu Llwyddo??

Postiogan Gwen » Gwe 10 Meh 2011 12:17 pm

Ie, cytuno efo prypren. Dwi'n meddwl bod lot ohonan ni a dweud y gwir ond nad ydan ni'n gweiddi cweit cymaint am y peth â'r rhai sydd yn erbyn.

Digon hapus efo S4C fy hun; yn sicr, dwi'm yn dymuno i'r sianel fethu. Dwi'n meddwl ei bod hi'n eitha da ar hyn o bryd, yn cynnig digon o'r math o beth mae hi'n neud orau a dim rhyw gomedis sy ddim yn gweithio.
Mwy no thân mewn eithinen.
Rhithffurf defnyddiwr
Gwen
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 1825
Ymunwyd: Llun 14 Ebr 2003 2:40 pm
Lleoliad: Aberystwyth

Nesaf

Dychwelyd i Ffilmiau, Teledu a Radio

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron