Tudalen 1 o 1

Pwy Sy'n Mynd i fod yn Atebol

PostioPostiwyd: Gwe 09 Medi 2011 11:26 pm
gan zorro
Mae S4C wedi bod heb brifweithredwr parhaôl ers dros flwyddyn.
Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi toriadau difrifol yn eu cylidebau sydd yn amlwg , (oherwydd eu blaenoriaethau Prydeinig) mynd y effeithio gwasanaethau sylfaenol Cymraeg fel Radio Cymru...( er gwaethaf y ffaith fod Radio Cymru wedi bod yn brysur yn gelyniaethu eu cynulleidfa posib ac yn sicrhau dyfodol yn yr anialwch !!)

Mae'r genedl Gymraeg yn gytûn ar y mesurau sydd angen eu cyflawni.......ond mae S4C dal yn torri staff a gwasanaethau tra'n cadw eu ffurf rheoli presennol !! Pryd mae'r toriadau angenreidiol mynd i gyrraedd S4C ????

I bwy mae S4C a'r BBC yn atebol ? Ie, Llundain..dinas sydd yn bell iawn i ffwrdd............

Dewch â'r chwyddwydr yn agosach at S4C a Radio Cymru.............