Swyddog Technoleg Gwybodaeth, Urdd, Aberystwyth

Swyddi gwag cwmniau sy'n hysbysebu ar maes-e.
Rheolau’r seiat
Caiff unrhyw gwmni sydd wedi talu am hysbysebu ar maes-e, osod manylion unrhyw swyddi gwag yma am ddim yn ystod cyfnod yr hysbyseb. Os hoffe chi gymryd mantais o'r cynnig yma,

Swyddog Technoleg Gwybodaeth, Urdd, Aberystwyth

Postiogan Hedd Gwynfor » Iau 14 Awst 2008 5:10 pm

Swyddog Technoleg Gwybodaeth -Dyletswyddau

1. Arwain gwaith cynnal a datblygu arddull, cynnwys a thechnoleg gwefannau’r Urdd.
2. Ymgymryd a phrosiectau technoleg gwybodaeth benodol mewn ymgynghoriad a’r Rheolwr Technoleg Gwybodaeth.
3. Cynnal a datblygu systemau bas data, meddalwedd ac offer yr Urdd gan ddewis technoleg addas mewn ymgynghoriad a’r rheolwr.
4. Cynnig cymorth i staff eraill ar sut i wneud y defnydd gorau posib o’r sustemau technoleg gwybodaeth a’r offer. Cynnig hyfforddiant yn achlysurol. Cynnig cymorth cyffredinol i’r Cynorthwy-ydd y We a leolir yn yr un swyddfa.
5. Gosod, datblygu a chynnal systemau rhwydwaith data, cynadleddau fideo a chyfathrebu yr Urdd er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio yn effeithiol at ddibenion staff.
6. Gosod, datblygu a chynnal systemau cyfathrebu a rhwydwaith ar gyfer gweithgareddau fel yr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.
7. Cynnal systemau diogelu data a gwrth firws.
8. Unrhyw waith achlysurol arall.

Sgiliau

1. Mae cymhwyster gradd mewn technoleg gwybodaeth neu brofiad perthnasol blaenorol yn y maes yn angenrheidiol.
2. Bydd angen meddu ar drwydded yrru a chael defnydd o gar. Bydd angen teithio i swyddfeydd eraill yr Urdd sawl gwaith y mis yn ogystal â digwyddiadau fel yr Eisteddfod Genedlaethol. Gall hyn olygu aros dros nos yn achlysurol (mewn ymgynghoriad a’r Rheolwr). Ar gyfer digwyddiadau fel yr Eisteddfod gall hyn olygu aros oddi cartref a gweithio oriau hirach am gyfnod o hyd at 2-3 wythnos. Bydd modd cymryd yr oriau dyledus yma yn ôl ar adegau cyfleus yn unol a’r amodau gwaith a amlinellir yn Llawlyfr Staff y Mudiad.

Rhaid i geisiadau gyrraedd Enfys Davies, Swyddfa’r Urdd, Ffordd Llanbadarn, Aberystwyth. Ceredigion. SY23 1EY erbyn hanner dydd, Mercher 3ydd Medi 2008.
Atodiadau
urdd-swydd.jpg
urdd-swydd.jpg (9.02 KiB) Dangoswyd 1623 o weithiau
Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Dychwelyd i Swyddi

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron