Swyddog Datblygu Iaith Gymraeg - Sefydliad Cerddoriaeth

Swyddi gwag cwmniau sy'n hysbysebu ar maes-e.
Rheolau’r seiat
Caiff unrhyw gwmni sydd wedi talu am hysbysebu ar maes-e, osod manylion unrhyw swyddi gwag yma am ddim yn ystod cyfnod yr hysbyseb. Os hoffe chi gymryd mantais o'r cynnig yma, pwyswch yma am y manylion llawn am sut i hysbysebu ar maes-e.

Swyddog Datblygu Iaith Gymraeg - Sefydliad Cerddoriaeth

Postiogan SefydliadCerddoriaethGym » Iau 18 Rhag 2008 2:48 pm

Mae’r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig angen:
Swyddog Datblygu Iaith Gymraeg

Corff ymgynghorol a ariennir gan y llywodraeth ac sy’n ymrwymedig i ddatblygiad economaidd y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg yw’r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG). Mae’r SCG yn gweithio â phawb o labeli recordio i sefydliadau a ariennir ag arian cyhoeddus a chwmnïau rhyngwladol.

----------------------

Swyddog Datblygu Iaith Gymraeg

Cytundeb wedi ei gyllido hyd at Ebrill 2010 gyda phosibilrwydd o estyniad.

Cyflog ac oriau gwaith i'w trafod gyda'r ymgeisydd cywir.

Swydd a gefnogir gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg yw'r Swyddog Datblygu Iaith Gymraeg ac fe leolir y swydd yn swyddfeydd y SCG ym Mae Caerdydd. Byddwch yn gyfrifol am weithredu strategaeth Cerddoriaeth Cymraeg y SCG. Drwy gydweithio â'r sector greadigol ehangach yng Nghymru a phartneriaid eraill byddwch yn cynghori'r SCG ar bolisi iaith a materion ymarferol yn ymwneud â'r iaith. Byddwch yn gyfrifol am reoli prosiectau sefydlog, adnabod cyfleoedd newydd a chynhyrchu adroddiadau er mwyn hysbysu strategaethau'r SCG a Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae dealltwriaeth o'r diwydiant cerddoriaeth Cymraeg yn hanfodol, yn ogystal â dealltwriaeth o'r diwydiannau creadigol a'r materion o bwys sy'n wynebu'r sîn cerddoriaeth Cymraeg.

Er taw swydd yn ymwneud â’r diwydiant cerddoriaeth yw hon, mae’r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig yn croesawu ceisiadau gan weithwyr proffesiynol ar y lefel yma mewn diwydiannau creadigol eraill.

--------------------------------------------------------------------------------

I dderbyn rhagor o fanylion am y swydd, cysylltwch â:

Lisa Matthews
lisa@welshmusicfoundation.com
02920 494110

Dylai ceisiadau gynnwys CV a llythyr yn cefnogi'r cais.
Dyddiad cau: Dydd Gwener 2il Ionawr 09

Bydd yr ymgeiswyr fydd yn llwyddo i gael cyfweliad yn cael eu hysbysu ar Ddydd Llun 5ed Ionawr 09
Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar Ddydd Mawrth 13eg Ionawr 09
SefydliadCerddoriaethGym
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 82
Ymunwyd: Maw 03 Gor 2007 12:50 pm
Lleoliad: Cymru

Dychwelyd i Swyddi

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron