Tudalen 1 o 1

Swyddog Datblygu Sir Merthyr, Mudiad Ysgolion Meithrin

PostioPostiwyd: Gwe 27 Chw 2009 10:55 am
gan Hedd Gwynfor
MUDIAD YSGOLION MEITHRIN

Mae Mudiad Ysgolion Meithrin yn chwilio am berson addas i lenwi’r swydd isod:

Swyddog Datblygu Sir Merthyr Tudful

I sefydlu, bugeilio a chefnogi cylchoedd meithrin a Ti a Fi Sir Merthyr Tudful
25 awr yr wythnos - Graddfa Cyflog: NJC 14 – 21 (£15,153 - £18,430 pro rata)
Ynghyd a chostau teithio a gwyliau ysgol

Dyddiad Cau: 6 Mawrth 2009

Am fanylion llawn edrychwch ar neu ffoniwch 01970 639639

Mudiad Ysgolion Meithrin – yr arbenigwyr blynyddoedd cynnar Cymraeg