Tudalen 1 o 1

Swyddog Iaith Môn Mudiad Ysgolion Meithrin

PostioPostiwyd: Maw 07 Gor 2009 7:28 pm
gan Hedd Gwynfor
MUDIAD YSGOLION MEITHRIN

Mae Mudiad Ysgolion Meithrin yn chwilio am berson addas i lenwi’r swydd isod:

Swyddog Iaith Môn

Swyddog i ymweld â chylchoedd meithrin Môn i gynorthwyo gyda chyflwyno’r Gymraeg,15 awr yr wythnos tymor ysgol yn unig.

Graddfa Cyflog: NJC 9 – 14 (£13,421 - £15,570 pro rata).

Swydd o 1af Fedi tan 31 Gorffennaf 2010, parhad yn ddibynnol ar gyllid yn parhau.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 17fed Gorffennaf 2009.

Am fanylion llawn edrychwch ar http://www.mym.co.uk neu ffoniwch 01970 639639.