Tudalen 1 o 1

Swyddog Gweinyddol Mudiad Ysgolion Meithrin

PostioPostiwyd: Maw 07 Gor 2009 7:30 pm
gan Hedd Gwynfor
MUDIAD YSGOLION MEITHRIN

Mae Mudiad Ysgolion Meithrin yn chwilio am berson addas i lenwi’r swydd isod:

Swyddog Gweinyddol

Lleolir y swydd yn swyddfa rhanbarthol Mudiad Ysgolion Meithrin, Ty Cymru, Greenwood Close, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd.

Swydd rhan amser 9.30yb – 3.30yp Llun i Gwener tymor ysgol yn unig.

Graddfa gyflog: NJC 12 - 16 (£14,891 - £16,278) pro rata

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2009.

Am fanylion llawn edrychwch ar http://www.mym.co.uk – swyddi gwag neu ffoniwch 01970 639639.