Tudalen 1 o 1

Mudiad Ysgolion Meithrin , Caerdydd

PostioPostiwyd: Llun 28 Medi 2009 10:56 pm
gan MYM Caerdydd
Mae MYM am gysylltu a gweithwyr cydwybodol a phroffesiynnol
i weithio yn ein Cylchoedd Meithrin yng Nghaerdydd.

Hoffwn yn arbennig i dderbyn CV o unigolion sydd a chymhwysterau
addas (NVQ 3+) yn y maes gofal plant,

ac o unigolion llawn egni sydd yn frwd i weithio mewn Cylch Meithrin ym
mhrifddinas Cymru.

Bydd hyfforddiant llawn ar gael i'r sawl sy'n llwyddiannus.
Cynnygir tal (yr awr) yn unol a'ch profiad/cymhwysterau.

Bydd datganiad CRB llawn yn anghenrheidiol wrth i ni brosesu eich cais.

Cysyllter -

wyn.williams@mym.co.uk

Swyddog Datblygu Caerdydd

http://www.mym.co.uk