Tudalen 1 o 1

Cylch Meithrin Rhiwbeina

PostioPostiwyd: Mer 02 Rhag 2009 8:50 am
gan MYM Caerdydd
Mae Cylch Meithrin Rhiwbeina, Festri Capel Bethel, Maes y Deri
yn chwilio am Arweinydd newydd i'r Cylch.

Rydym yn edrych am siaradwr Cymraeg i arwain y Cylch.
Rhaid i'r person
fod yn frwdfrydig, dibynadwy, cyfeillgar ac yn mwynhau gweithio a phlant.

Mi fydd y person yn arwain tim o weithwyr i edrych ar ol y plant.
Danfonwch CV at wyn.williams@mym.co.uk neu gysylltwch ar
ar 0779 294 8429 am fwy o wybodaeth.
croesawn CVs o ddysgwyr Cymraeg.
Cymhwysterau angenrheidiol i arwain Cylch : NVQ 3, NNEB neu debyg.
Bydd y cyflog i'w drafod a'r oriau 8.30yb -> 3.30yh Llun -> Gwener.
Dyddiad cau 12.12.09; cyfweliadau 15.12.09.

http://www.mym.co.uk