Tudalen 1 o 1

Cylch Meithrin Gwaun Sblot

PostioPostiwyd: Mer 02 Rhag 2009 8:52 am
gan MYM Caerdydd
Mae Cylch Meithrin Gwaun Sblot yn chwilio am berson addas i lenwi’r swydd isod:

DIRPRWY ARWEINYDD

Cyflog: £8 yr awr

Oriau: 35 awr yr wythnos (8.30yb – 3.30yp Llun i Gwener)

Cymwysterau: NVQ Lefel 3 mewn Addysg a Gofal y Blynyddoedd Cynnar neu gymhwyster gyffelyb


Rydym yn edrych am siaradwr Cymraeg neu ddysgwr hyderus sydd â diddordeb gweithio gyda phlant trwy'r Gymraeg. Rhaid i'r person fod yn frwdfrydig, cyfeillgar, dibynadwy ag onest . Mae'r swydd yn ddibynadwy ar wiriad CRB.


Dyddiad cau: 14 Rhagfyr 2009

Am fanylion llawn cysylltwch â: Dan Wilson, 07977202492

http://www.mym.co.uk