Tudalen 1 o 1

Canolfan Mileniwm Cymru: Cynorthwyydd Gwasanaethau Ymwelwyr

PostioPostiwyd: Mer 24 Chw 2010 3:44 pm
gan Y Ganolfan
Canolfan Mileniwm Cymru

Swydd: Cynorthwyydd Gwasanaethau Ymwelwyr
Tal: £6 yr awr


Mae Cynorthwywyr Gwasanaethau Ymwelwyr yn yn gyfrifol am roi gwasanaeth croesawgar, effeithlon, gwybodus a chyfeillgar, gan hyrwyddo Canolfan Mileniwm Cymru a'i gweithgareddau. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu amgylchedd diogel i bawb ei fwynhau a sicrhau y caiff pob ymwelydd brofiad cwsmer eithriadol. Bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am geisio sicrhau'r gwerthiant gorau posibl.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Thîm Pobl a Dysgu y Ganolfan ar 029 2063 4722, plsupport@wmc.org.uk, neu ewch i'r wefan i lawrlwytho disgrifiad swydd a ffurflen gais: http://www.wmc.org.uk/swyddi