Tudalen 1 o 1

LOL 2011

PostioPostiwyd: Sul 14 Awst 2011 7:12 pm
gan Doctor Sanchez
Llongyfarchiadau i LOL y flwyddyn yma. Ges i dipyn o hwyl yn ei ddarllan.

Pwy oedd boi'r blaid gachodd ar stepan drws yn Pantycelyn ta? Fuodd bron i fi gachu'n yn nhrywsus o'n i'n chwerthin mor galad wrth ddarllan!