Chweched dosbarth v coleg trydyddol

Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall.
Rheolau’r seiat
Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Beth sydd orau ar gyfer addysg bellach?

Chweched dosbarth mewn ysgol
30
86%
Coleg trydyddol
5
14%
 
Cyfanswm pleidleisiau : 35

Postiogan Leusa » Maw 20 Ebr 2004 11:06 pm

Mae ysgol y Berwyn mewn trafferth ariannol dybryd oherwydd eu penderfyniad i ddal gafael yn eu chweched

hehe! dim cweit 8)
o meri an meri an meri an se dore mi jac y do jac y do galileo mi mi mi galileo mi mi mi
Rhithffurf defnyddiwr
Leusa
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 3035
Ymunwyd: Gwe 28 Chw 2003 11:52 pm

Postiogan Rhydfryd II » Sul 11 Gor 2004 1:18 pm

Coleg trydyddol di'r gorau yn fy marn i oherwydd eich bod yn dod i nabod pobl newydd cyn mynd i brifysgol. Ma na awyrgylch gwell yna oherwydd mae pawb at yr un oed.
Er deud hyn roedd y coleg trydyddol es i iddo yn hollol ddiflas a ffrysdreting, dwn im os fysa chweched dosbarth yn yr ysgol wedi bod yr un fath.
Tua dwy flynedd o amser ydio beth bynnag so dos na'm point neud gormod o helynt amdan y peth.
"Neido fan na fel samwn, chi'n gwbo' shwt ma' samwn yn neido!"
Dai Davies
Rhithffurf defnyddiwr
Rhydfryd II
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 223
Ymunwyd: Sad 10 Gor 2004 9:20 pm
Lleoliad: Easter Island

Postiogan Cwlcymro » Llun 12 Gor 2004 5:33 pm

Oni'n ddigon lwcus i fod mewn ysgol digon mawr i redeg chweched heb ormod o draffath. Ma na rhyw 180 yn y chwechad a felly mae nhw'n gallu cynnig dewis da o bynciau.
Dim ond 4 oedd yn yn nosbarth Economeg i, a dim ond 3 yn y Gyfraith, a dwi'n meddwl y mod i wedi bod ar fy enill o'i achos.
Wales? Whales? Do you mean 'da fish, or them singing bastards?
Cwlcymro
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2874
Ymunwyd: Sul 15 Meh 2003 1:12 pm
Lleoliad: Caernarfon

Postiogan Leusa » Llun 12 Gor 2004 10:03 pm

Cwlcymro a ddywedodd:Oni'n ddigon lwcus i fod mewn ysgol digon mawr i redeg chweched heb ormod o draffath. Ma na rhyw 180 yn y chwechad a felly mae nhw'n gallu cynnig dewis da o bynciau.
Dim ond 4 oedd yn yn nosbarth Economeg i, a dim ond 3 yn y Gyfraith, a dwi'n meddwl y mod i wedi bod ar fy enill o'i achos.


Ar y law arall, ma ysgol ni yn fach iawn, ac yn cynnig mond y pynciau sylfaenol. Mae yna tua 60 yn ein chweched dosbarth ni, a 'dan ni yn gorfod stryglo i gal digon o oriau mewn wythnos i orffen y cyrsiau. ['dw i yn meddwl mai 5 awr yr wythnos y pwnc sydd i fod, mi ydan ni yn cael 3 awr a chydig]. Ond mi ydan ni dal yn llwyddo i gal y canlyniada uchel iawn iawn i gymharu efo ysgolion/colega eraill yn Nghymru, sydd unai yn dangos fod na rhywbeth yn dwr Bala, neu bod addysg chweched dosbarth ysgolion [pe byddai o'n cael ei ddenfyddio yn gall] yn effeithiol uffernol.
o meri an meri an meri an se dore mi jac y do jac y do galileo mi mi mi galileo mi mi mi
Rhithffurf defnyddiwr
Leusa
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 3035
Ymunwyd: Gwe 28 Chw 2003 11:52 pm

Postiogan Awel » Mer 18 Awst 2004 10:01 pm

dwi mewn coleg dwi'n teimlo fo'r lle'n clici iawn a fod y mwyafrif o bobol yn tueddu i lynu wrth ffrindia ysgol bebynnag. Dwi'n dal tren i'r coleg bob dwrnod ac yn sgil hynny'n cyrraedd y wers gynta'n hwyr (yn ddi-ffael), dwi'n cyradd adra wedyn ryw chwartar wedi 5.
dwi'n meddwl y byswn i di mwynhau aros mewn chweched achos roedd na awyrgylch glos yn y mlwyddyn ysgol i erbyn blwyddyn 10 a dwi'n teimlo bod ysgol eifionydd ar golled diwylliannol yn sgil colli'r chwechad. Dim ond un sdeddfod ysgol gafon ni tra mod i yn yr ysgol; yn ol yr athrawon cyfrifoldeb y chweched oedd trefnu'r mwyafrif o'r sddeddfod ac hebyddyn nw doedd na neb i'w drefnu.
dim ond 2 waith dwi rioed di gweld ein prifathro ni fyd; dim ond i roi row i ni gyd am beidio trefnu profiad gwaith oedd hynny, fedrai'm cwyno am y safon y dysgu na phresenoldeb y darlithwyr (sylwch: darlithwyr nid athrawon!) chwaith.
Paid a meio i am gael fy ngeni 'fewn i'r blaned ryfedd hon
Rhithffurf defnyddiwr
Awel
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 208
Ymunwyd: Sad 20 Maw 2004 5:33 pm
Lleoliad: Port

Postiogan Selador » Mer 18 Awst 2004 10:26 pm

Ia, ma'r coleg na fela braidd, braf cal gadal y cont lle. Ddoishi'n ail mewn riw gystadlaeaeth sgwennu yn steddfod, a nath y prifathro yrru llythur imi i'm "llongyfarch", a dyma odd o'n ddeud yn gwaelod;

"Dwi'n siwr y gwnei di gytunno bod y coleg wedi cyfrannu rhyw ychydig bach at dy lwyddiant!!!"

I min, be ffwc? italics a bob dim, a 3 o !.
Just one more sucker on the vine
Rhithffurf defnyddiwr
Selador
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1721
Ymunwyd: Sul 18 Ebr 2004 9:32 pm
Lleoliad: Pen Llyn/Bryste

Postiogan Siffrwd Helyg » Mer 18 Awst 2004 10:50 pm

Nes i aros yn y chweched - yn bennaf achos oedd y Coleg agosaf hanner awr i ffwrdd, a doedd dim pynciau yn gymraeg rili - er, on i ishe gadel achos on i wedi cael digon o ysgol rol tgau.

Er hynny, dwi'n falch mod i 'di aros. Dwi'n teimlo mod i di cael llawer allan o'r 6ed - yn enwedig gweithgareddau allgyrsiol - steddfod, gweithgareddau llys a cael cyfle i arwain y llys (hmm, showoff!), helpu datblygu y defnydd o'r gymraeg 'da aelodau ieunga'r ysgol, helpu gyda darllen plant ifanca'r ysgol ayyb. - pethe fydden i falle ddim wedi gwneud fel arall. Ma' tua 200 yn ein chweched ni - ac yn enwedig flwyddyn yma - mae wedi bod yn flwyddyn glos iawn. Mae'r athrawon wedi bod yn gret hefyd (wel, heblaw am rai :drwg: ) - ma perthynas clos rhwng yr athrawon a disgyblion y 6ed. Felly, canlyniad hyn oll yw.... Coleg 6ed dosbarth oedd y dewis cywir i mi - bendant!
Rhithffurf defnyddiwr
Siffrwd Helyg
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 830
Ymunwyd: Sul 08 Meh 2003 10:38 pm
Lleoliad: Caerfyrddin/Aberystwyth

Postiogan garynysmon » Mer 18 Awst 2004 11:04 pm

Siffrwd Helyg a ddywedodd:Er hynny, dwi'n falch mod i 'di aros. Dwi'n teimlo mod i di cael llawer allan o'r 6ed - yn enwedig gweithgareddau allgyrsiol - steddfod, gweithgareddau llys a cael cyfle i arwain y llys (hmm, showoff!), helpu datblygu y defnydd o'r gymraeg 'da aelodau ieunga'r ysgol, helpu gyda darllen plant ifanca'r ysgol ayyb. - pethe fydden i falle ddim wedi gwneud fel arall.


Hmmm, dyna be roth fi i ffwrdd o aros yn y chweched i fod yn onest. Ddim yn teimlo mod i'n da i ddim fel 'role model' i blant ieuengaf yr Ysgol. Er, wedi dweud hynny, mae'n swnio i mi fel fod system chweched Ysgol Bro Myrddin, yn lawer iawn mwy aeddfed ac agosach at yr Athrawon, na un Bodedern. Dwi'n cael yr argraff mai'r unig wahaniaeth rhwng hogia Form 5, a rhai Chweched Dosbarth yr Ysgol, ydi fod y wisg yn wahanol, a fod chi'n cael sdwffio i flaen y ciw cinio. :? Yn sicr fuasech chi ddim yn gweld y Chweched yn cymysgu gyda athrawon tu allan i'r ysgol, na'n helpu y plant arall mewn unrhyw ffordd amlwg iawn.
Er, wedi dweud hynny, dwi'n difaru'n enaid peidio aros yn yr ysgol. Mae Tech yn shit blantos, beth bynnag be mae neb yn ei ddweud.
Rhithffurf defnyddiwr
garynysmon
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4232
Ymunwyd: Maw 01 Gor 2003 4:24 pm
Lleoliad: Llanddeusant, Ynys Mon

Postiogan llyrgd » Maw 07 Medi 2004 10:42 pm

Es i i'r Chweched a'i gael yn gyfnod arbennig o dda gyda lot fawr o gyfleon o fewn i helpu'r ysgol ei hun, ond dim cefnogaeth i unrhyw ddiddordebau y tu allan i'r ysgol. Rodd hi'n iawn i ddisgyblion y chweched dreulio amser rhydd yn trefnu steddfod yr ysgol, swogio ayb, ond eto pan oeddwn i am wneud rhyw beth i ennill profiad ymarferol a fyddai wedi bod yn gyfle i mi ganfod fy hun a phenderfynu ar yrfa posib, dodd yr ysgol ddim yn fodlon fy rhyddhau!! Mên te!!

Ond eto, coleg mor amhersonol, o leia'n yr ysgol (boed yn dda neu'n ddrwg i'r unigolyn!!) ma athrawon yn eich cwrso am waith ayb, ac yno i gynnig cefnogaeth.
llyrgd
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 12
Ymunwyd: Llun 20 Hyd 2003 9:50 pm

Postiogan Llety Clyd » Gwe 10 Medi 2004 10:24 am

Siffrwd Helyg a ddywedodd:Er hynny, dwi'n falch mod i 'di aros. Dwi'n teimlo mod i di cael llawer allan o'r 6ed - yn enwedig gweithgareddau allgyrsiol - steddfod, gweithgareddau llys a cael cyfle i arwain y llys (hmm, showoff!), helpu datblygu y defnydd o'r gymraeg 'da aelodau ieunga'r ysgol, helpu gyda darllen plant ifanca'r ysgol ayyb. - pethe fydden i falle ddim wedi gwneud fel arall.


Nes i ystyried mynd i goleg chweched dosbarth ond dwi mor falch i fi aros yn yr ysgol. Mae'r chweched dosbarth yn wahanol iawn i'r pumed. A dwi'n cytuno gyda Siffrwd Helyg - mae'r chweched yn rhoi profiadau da sy'n codi hyder rhywun. Dwi ddim yn credu bod mynd i goleg chweched dosbarth a 'chwrdd â phobl o bob math' yn ehangu gorwelion rhywun cymaint â chymryd cyfrifoldeb a bod yn rhywun mae plant iau wirioneddol yn eu dilyn.
Rhithffurf defnyddiwr
Llety Clyd
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 117
Ymunwyd: Llun 07 Meh 2004 12:43 pm
Lleoliad: Aber

NôlNesaf

Dychwelyd i Cell Gymysg Wleidyddol

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron