Trais yn gyfiawn?

Newyddion, protestiadau, trafod

Cymedrolwr: Cwlcymro

Rheolau’r seiat
Newyddion, protestiadau, trafod. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Postiogan Hen Rech Flin » Maw 01 Tach 2005 1:39 pm

Richard V Jones a ddywedodd:
Hen Rech Flin a ddywedodd:Mae geiriau GLlO yn methu prawf hanes a phrawf gwyddoniaeth.
Am y rhesymau uchod, nac ydynt.

Diolch am dy ymateb Richard. Yn dy awydd i ymosod ar y person yn hytrach na'r ddadl, yr wyt wedi profi fy mhwynt yn llwyr.

Yr hyn yr oeddwn yn dweud yw bod yna gwirionedd barddonol ac ysbrydol sydd ddim o anghenraid yn wirionedd hanesyddol nac yn wirionedd gwyddonol. Mae ceisio gwrthwynebu'r fath osodiad trwy geisio profi bod darn o fydryddiaeth yn hanesyddol a gwyddonol gywir yn ymylu ar fod yn ddoniol.

Nid ceisio adrodd hanes cronolegol, megis Hanes Cymru John Bwlchllan, yw bwriad y Beibl ond son am berthynas Duw a dyn. Y gwirionedd pwysig yn hanes Twr Babel (boed yn gronolegol gywir neu beidio) yw'r hyn mae'n dweud am y berthynas honno.

Pe bai modd profi yn ddiamheuaeth nas adeiladwyd twr ym Mabel erioed bydda wirionedd ysbrydol yr hanesyn yn sefyll o hyd. Pe bai modd profi yn ddiamheuaeth bod twr wedi ei adeiladu ym Mabel bydda hynny'n ategu dim i'r bywyd ysbrydol.

Dibwynt felly yw dadlau am wirionedd "hanesyddol" neu "gwyddonol" hanesion y Beibl megis hanes twr Babel. Mor ddibwynt a dadlau am wirionedd "hanesyddol" neu "wyddonol" darn o gerdd dafod.
Rhithffurf defnyddiwr
Hen Rech Flin
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1437
Ymunwyd: Gwe 29 Ebr 2005 2:52 am
Lleoliad: Dyffryn Conwy

Postiogan Mr Gasyth » Maw 01 Tach 2005 1:43 pm

Ond Hen Rech, od nad yw unrhwy ran o'r Beibl yn wir, yn hanesyddol a gwyddonol wir, yna beth ydi o dda? Os na ddigwyddodd y croeshoeliad a'r atgyfodiad, yn hanesyddol ac yn wyddonol yna does dim pwrpas i Gristnogaeth!
Rhithffurf defnyddiwr
Mr Gasyth
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 5303
Ymunwyd: Mer 23 Gor 2003 1:06 pm
Lleoliad: Ar y Foel

Postiogan Hen Rech Flin » Maw 01 Tach 2005 2:05 pm

Mr Gasyth a ddywedodd:Ond Hen Rech, od nad yw unrhwy ran o'r Beibl yn wir, yn hanesyddol a gwyddonol wir, yna beth ydi o dda? Os na ddigwyddodd y croeshoeliad a'r atgyfodiad, yn hanesyddol ac yn wyddonol yna does dim pwrpas i Gristnogaeth!


Rwyt yn gam ddehongli'r hyn a ddywedais. Nid wyf yn honni nad yw unrhyw ran o'r Beibl yn wir yn hanesyddol a gwyddonol. Dweud wyf nad er mwyn adrodd hanes a gwyddoniaeth mae'r Beibl yn dda ond er mwyn egluro perthynas Duw a dyn.

Fel yr wyf wedi dweud mewn ymateb tebyg iti ar edefyn arall, mae hyn yn wir hefyd am hanes y croeshoeliad a'r atgyfodiad. Yn bersonol rwy'n digwydd credu bod yr hanesion yma yn gronolegol cywir. Ond pe bawn yn eu credu fel ffeithiau hanesyddol yn unig, dim ond ffeithiau diddorol byddant. Llawer pwysicach na chronoleg y croeshoeliad a'r atgyfodiad yw be maent yn dweud wrthym am gariad Duw a moddion iachawdwriaeth.
Rhithffurf defnyddiwr
Hen Rech Flin
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1437
Ymunwyd: Gwe 29 Ebr 2005 2:52 am
Lleoliad: Dyffryn Conwy

Postiogan Richard V Jones » Maw 01 Tach 2005 3:00 pm

Hen Rech Flin a ddywedodd:
Richard V Jones a ddywedodd:
Hen Rech Flin a ddywedodd:Mae geiriau GLlO yn methu prawf hanes a phrawf gwyddoniaeth.
Am y rhesymau uchod, nac ydynt.

Diolch am dy ymateb Richard. Yn dy awydd i ymosod ar y person yn hytrach na'r ddadl, yr wyt wedi profi fy mhwynt yn llwyr.

Ti'n hollol obsesd! Ble yn union fi'n ymosod ar y person yn yr edefyn hwn?

Hen Rech Flin a ddywedodd:Yr hyn yr oeddwn yn dweud yw bod yna gwirionedd barddonol ac ysbrydol sydd ddim o anghenraid yn wirionedd hanesyddol nac yn wirionedd gwyddonol. Mae ceisio gwrthwynebu'r fath osodiad trwy geisio profi bod darn o fydryddiaeth yn hanesyddol a gwyddonol gywir yn ymylu ar fod yn ddoniol.

Mae hwn yn lol botes. Allwch chi ddim cymharu 'gwirionedd barddonol' gyda 'gwirionedd ysbrydol'. Ma'r naill yn farddoniaeth yn tarddu o farn a dychymyg dyn, a'r llall yn tarddu o ffynhonnell sy'n honni'r hawl i ddweud wrth pobl sut mae byw, ac wrth Dduw. Fel dywed Mr Gasyth, beth yw pwynt y Beibl os taw rhyw gymariaethau a chyffelybiaethau a storis bach i gyfleu pwynt yw'r cyfan heb unrhyw berthynas a ffaith? Dyma'r math o resymeg ddiwinyddol sylfaen-tywod sy'n golygu fod crefydd yn colli parch yn ogystal a dilynwyr. Well gen i o beth wmbreth y ddadl mai ffaith yw'r Beibl, a'r ymdrech wedyn i fynd ati i brofi hynny yn wyddonol a hanesyddol yn hytrach na trial neud rhyw esgusodion tila o'r math hyn.

Hen Rech Flin a ddywedodd:Pe bai modd profi yn ddiamheuaeth nas adeiladwyd twr ym Mabel erioed bydda wirionedd ysbrydol yr hanesyn yn sefyll o hyd.
'ysbrydol' neu 'farddonol' ti'n feddwl? Ti'n cymysgu rhwng y ddau faswn i'n ddweud.

Hen Rech Flin a ddywedodd:Dibwynt felly yw dadlau am wirionedd "hanesyddol" neu "gwyddonol" hanesion y Beibl megis hanes twr Babel. Mor ddibwynt a dadlau am wirionedd "hanesyddol" neu "wyddonol" darn o gerdd dafod.
Pam dibwynt? Ma' 'na lu o wyddonwyr yn y byd yn argyhoeddiedig o ddilysdra gwyddonol y Beibl, o'r cychwyn, i lifogydd Noa a llu o enghreifftiau eraill. Mae sylfaen wyddonol gadarn i'r Beibl, a dy ddadleuon di sy'n neud i grefyddwyr edrych fel pobol poti hollol sydd wedi eu twyllo gan eiriau barddonol/ysbrydol (dileir fel bo'r angen) y Beibl.
Richard V Jones
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 7
Ymunwyd: Llun 31 Hyd 2005 9:16 am

Postiogan Iesu Nicky Grist » Maw 01 Tach 2005 3:29 pm

Hen Rech Flin a ddywedodd:Yn dy awydd i ymosod ar y person yn hytrach na'r ddadl, yr wyt wedi profi fy mhwynt yn llwyr.


Hen Rech Flin a ddywedodd:Mae darllen cyfraniad gan rywun mor bydredig
Yn enw'r Tad, y Mab, a Juha Kankkunen
Rhithffurf defnyddiwr
Iesu Nicky Grist
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2744
Ymunwyd: Iau 08 Ebr 2004 10:27 am
Lleoliad: sied go'd

Postiogan Hen Rech Flin » Maw 01 Tach 2005 3:33 pm

Ymateb rhyfedd ar y naw Mr Jones. Dyma'r tro cyntaf imi glywed unrhyw un yn ceisio dweud nad oes neges ysbrydol mewn barddoniaeth ac nad oes barddoniaeth yn y Beibl.

Ac os nad wyt yn credu mai neges ysbrydol am berthynas Duw a dyn yw brif bwrpas y Beibl, pam poeni gymaint am ei eirwiredd "wyddonol" "hanesyddol".

Os na ellir deall mae dweud wrth ddyn am Dduw, nid dweud wrth ddyn am bensaern
Rhithffurf defnyddiwr
Hen Rech Flin
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1437
Ymunwyd: Gwe 29 Ebr 2005 2:52 am
Lleoliad: Dyffryn Conwy

Postiogan Hen Rech Flin » Maw 01 Tach 2005 4:03 pm

Iesu Nicky Grist a ddywedodd:
Hen Rech Flin a ddywedodd:Mae darllen cyfraniad gan rywun mor bydredig
Rhithffurf defnyddiwr
Hen Rech Flin
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1437
Ymunwyd: Gwe 29 Ebr 2005 2:52 am
Lleoliad: Dyffryn Conwy

Postiogan Richard V Jones » Maw 01 Tach 2005 4:17 pm

Hen Rech Flin a ddywedodd:Ymateb rhyfedd ar y naw Mr Jones. Dyma'r tro cyntaf imi glywed unrhyw un yn ceisio dweud nad oes neges ysbrydol mewn barddoniaeth ac nad oes barddoniaeth yn y Beibl.

Yn ble fi'n dweud hyn?

Hen Rech Flin a ddywedodd:Ac os nad wyt yn credu mai neges ysbrydol am berthynas Duw a dyn yw brif bwrpas y Beibl, pam poeni gymaint am ei eirwiredd "wyddonol" "hanesyddol".

Mae 'credibility' gwyddonol a hanesyddol Cristnogaeth yn hanfodol yn y byd gwyddonol sydd ohoni, os am ennill y ddadl. Gwyddoniaeth sy'n cael ei ddefnyddio yn erbyn y Beibl drwy'r amser, a wnei di ddim ennill y ddadl drwy droi rownd a gweud 'a, ie, ond 'dyw'r wyddoniaeth ddim yn bwysig'. Mae pobol yn ei weld yn bwysig, felly beth yw'r dystiolaeth?

Hen Rech Flin a ddywedodd:Os na ellir deall mae dweud wrth ddyn am Dduw, nid dweud wrth ddyn am bensaern
Richard V Jones
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 7
Ymunwyd: Llun 31 Hyd 2005 9:16 am

Postiogan Richard V Jones » Maw 01 Tach 2005 4:19 pm

Hen Rech Flin a ddywedodd:Mae rhai o'r sylwadau mae Bibopalwla wedi eu gwneud yn yr adran wleidyddol mor hynod asgell dde ag i wneud i Hitler gwrido. Ar bron pob achlysur pan fu wrthwynebiad i'w sylwadau, yn arbennig gan bobl eraill o'r asgell de mi fydd yn ymateb trwy fod yn bersonol sarhaus.

Ac ar ben y cyfan oll, ymosod ar ddyn/fenyw nad yw yn gallu ei h/amddiffyn ei hun. Anrhydeddus yn wir HRF.

Hen Rech Flin a ddywedodd:Dyna pam fy mod yn credu ei fod yn bydredig, dyna pam mae ei safbwynt yn codi cyfog arnaf.

Ymateb personol sarhaus? Y brycheyn a'r trawst HRF?
Richard V Jones
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 7
Ymunwyd: Llun 31 Hyd 2005 9:16 am

Postiogan nicdafis » Mer 02 Tach 2005 12:47 pm

[Mae <a href="http://maes-e.com/profile.php?mode=viewprofile&u=2573">Richard V Jones</a>, sef <a href="http://maes-e.com/profile.php?mode=viewprofile&u=2209">bibopalwla</a> wrth gwrs, wedi'i wahardd am byth, am anwybyddu canllawiau maes-e. <a href="http://maes-e.com/viewtopic.php?t=15477">Trafodaeth ar hyn.</a>]
Rhithffurf defnyddiwr
nicdafis
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 7361
Ymunwyd: Sul 18 Awst 2002 3:39 pm
Lleoliad: Pentre Arms

NôlNesaf

Dychwelyd i Rhyfel a Heddwch

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 0 gwestai

cron