Fyddwch chi'n gwisgo pabi coch?

Newyddion, protestiadau, trafod

Cymedrolwr: Cwlcymro

Rheolau’r seiat
Newyddion, protestiadau, trafod. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Fyddwch chi'n gwisgo pabi coch?

Byddaf, yn sicr
29
42%
Na Fyddaf, byth
24
35%
Na, dim ond pabi gwyn
15
22%
Byddaf, ond dim ond gyda phabi gwyn
1
1%
 
Cyfanswm pleidleisiau : 69

Fyddwch chi'n gwisgo pabi coch?

Postiogan Dili Minllyn » Gwe 04 Tach 2005 1:15 pm

Fyddwch chi'n gwisgo pabi coch ar gyfer Sul y Cofio, ynteu ydych chi'n gweld y cyfan yn rhy filitaraidd a Phrydeinllyd?
Rhithffurf defnyddiwr
Dili Minllyn
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 1181
Ymunwyd: Llun 11 Gor 2005 6:30 pm
Lleoliad: Uwchben Ynys Echni

Postiogan Macsen » Gwe 04 Tach 2005 1:29 pm

Weithiau fyddwn i'n anghofio gwneud, ond welai ddim sut all unrhywun boicotio parchu aberth y marw ar bwrpas. Dyw ei fod o'n 'filiteraidd' a 'Phrydeinllyd' ddim yn rhan o'r hafaliad.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan Chwadan » Gwe 04 Tach 2005 1:31 pm

Pob tro dwi'n prynu pabi dwi'n ei golli o'n syth :wps: Dwi'm yn gweld y dathlu yn rhy Brydeinllyd - y gwir amdani ydi mai un fyddin oedd gan Brydain ym 1914-18 a 1939-45 felly mae'r cofio yn bownd o fod yn rywbeth Prydeinig ei naws. Fel y buodd Cymry farw dros Brydain, ac yn anuniongyrchol dros Loegr, mi fuodd Saeson farw yn anuniongyrchol dros Gymru. Mae gweld enwau Cymreig y rhai fuodd farw ar gofebau ar draws Cymru yn atgof trist o'r ffaith mai hogia cyffredin, Cymreig oedd y milwyr, ond nid jyst o achos yr hogai Cymreig da ni'n cael byw fel yr ydan ni heddiw.

Yr ochr filitaraidd - dwi'm yn licio pomp militaraidd i gychwyn hefo'i, ond o fewn diwylliant y lluoedd arfog dyna sut mae cofio aelodau. Wedi deud hynny, sa'n braf gweld agwedd fwy lleygaidd ac unigolynnol i'r cofio - dwi'n teimlo weithia fod y ffurfioldeb militaraidd yn tynnu oddi wrth ddynoldeb y milwr di-enw.
Rhithffurf defnyddiwr
Chwadan
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2578
Ymunwyd: Sul 16 Maw 2003 12:24 am
Lleoliad: :dailoelL

Postiogan eusebio » Gwe 04 Tach 2005 2:34 pm

Byddaf. Ac o gofio sawl aelod o sawl gwlad bu farw yn ystod y ddwy rhyfel, allai'm gweld sut mae modd ei ystyried yn aberth Prydeinllyd.
Rhithffurf defnyddiwr
eusebio
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 7913
Ymunwyd: Gwe 11 Gor 2003 11:56 am
Lleoliad: Ynys Cybi

Postiogan Owain Llwyd » Gwe 04 Tach 2005 2:51 pm

Mi fydda i'n prynu pabi coch ond ddim yn ei wisgo fo.

Hynny ydi, mae'na ddigon o reswm dros wneud rhyw fath o gyfraniad i waith y Lleng Brydeinig efo cynfilwyr difreintiedig, ond, yn bersonol, dw i'n gweld y cofio swyddogol, a'r lle canolog mae'n ei roid i wasanaethu Gwlad a Theyrn, yn eitha anghydnaws efo sut dw i'n ymagweddu at ryfel a'r cyfryw bethau. Felly, dim diolch.

Tasa 'na lai o Rupert Brooke a John McCrae, a mwy o Wilfred Owen a Johnny Got His Gun, mi fyswn i'n gweld y cofio yn fwy parchus tuag at y meirwon, rywsut.

Mae'r dyfyniad isod eisoes wedi'i nodi yn yr edefyn Atgofion Milwyr y Rhyfel Mawr, ond dw i'n ei licio fo, felly dyma fo eto:

Why should the British government call me up and take me out to a battlefield to shoot a man I never knew, whose language I couldn't speak? All those lives lost for a war finished over a table.


Mi ddylsai hwnna fod ar y Senotaff yn lle 'The Glorious Dead'.
Where is the horse and the rider? Where is the Horn that was blowing? They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow. The days have gone down in the West, behind the hills, into Shadow.
Rhithffurf defnyddiwr
Owain Llwyd
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 335
Ymunwyd: Gwe 09 Mai 2003 9:50 am
Lleoliad: Llanrug

Postiogan Tegwared ap Seion » Gwe 04 Tach 2005 2:53 pm

Mi fyddai'n prynnu fel arfer, pan fyddai'n gweld bocs. Fyddai wedyn yn ei wisgo fo am ddeuddydd efallai, cyn iddo fynd yn fl
Aelwyd yr Ynys
Clera - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Sdwff ni a dim rhyw sothach ail-law Seisnig
Rhithffurf defnyddiwr
Tegwared ap Seion
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 3443
Ymunwyd: Maw 22 Chw 2005 5:26 pm
Lleoliad: Môn

Postiogan Cardi Bach » Gwe 04 Tach 2005 4:13 pm

Fydda i'n gwisgo pabi gwyn yn flynyddol bellach.

Mae'n anffodus fod y cyfryngau Prydeinig a'r Llywodraeth yn defnyddio y diwrnod fel cyfle i glodfori rhyfel a Phrydeindod. Un ochr y'n ni'n glywed bob tro.

Mae'r Pabi Coch yn cael ei ddefnyddio i gofio 'ein milwyr ni', ac mae angen eu cofio. Ond fel y dywed y dyfyniad a nodir gan Owain Llwyd uchod, bu i Gymry ymladd a chael eu lladd mewn rhyfeloedd nad oedd cweryl ganddyn nhw yn eu cylch, ac yr un modd milwyr 'ein gelynion' - pobl dlawd oedd heb obaith mewn bywyd yn cael eu danfon i ryfel, ond dyw'r diwrnod cofio ddim yn cofio am eu milwyr 'nhw'. Dyw e ddim chwaith yn cofio am y miliynau o bobl ddiniwed sydd wedi cael eu lladd.

Mae mwy o bobl ddiniwed wedi cael eu lladd mewn rhyfel nag o filwyr - yn y 100 mlynedd diwethaf mae 60% o'r rhai lladdwyd wedi bod yn ddinasyddion diniwed.

Byddaf i felly yn gwisgo pabi gwyn i gofio pawb, fy nheulu a fu farw tra'n rhyfela; fy nheulu a gafodd eu gadael heb dad neu fam neu fab neu ferch; y rhai a laddwyd gan aelodau fy nheulu yn y rhyfel, a'u teuluoedd hwy; a'r degau o filiynnau o bobl a ddioddefodd ac sydd yn dal i ddioddef o ganlyniad i orffwylltra rhyfel.

Torrwyd fy nhadcu i gan yr ail ryfel byd. Gorfod iddo ymuno a'r fyddin yn ddyn ifanc cryf, llawn bywyd, galluog, o gefn gwlad Dinefwr. Daeth e nol yn ddyn megis cragen o'r bachgen addawol aeth allan i Normandy, yr Almaen, Burma, India.

Mae'r papbi gwyn wyf i'n gwisgo yn eu cofio nhw i gyd, gydradd a'u gilydd, ac yn y gobaith am fyd o heddwch rhyw ddydd.
Rhithffurf defnyddiwr
Cardi Bach
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 2694
Ymunwyd: Maw 22 Hyd 2002 7:54 am
Lleoliad: Gal

Postiogan gronw » Gwe 04 Tach 2005 6:31 pm

pabi gwyn dwi'n ei wisgo hefyd, am resymau cardi bach uchod.
Rhithffurf defnyddiwr
gronw
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 1397
Ymunwyd: Mer 03 Rhag 2003 7:12 pm

Postiogan Hen Rech Flin » Sad 05 Tach 2005 1:55 am

Rwy'n gwisgo pabi coch ac yn mynychu gwasanaeth cadoediad am nifer o resymau.

Yn gyntaf mae rhai o gofgolofnau rhyfel siroedd Meirionydd a'r Amwythig megis ach restrau teuluol imi. Rwyf yn rhannu ach gyda'r beirdd Hedd Wyn a Wilfred Owen a degau o ysglyfaeth lai adnabyddus y rhyfeloedd byd.

Yn ail, er fy mod yn anghytuno'n "wleidyddol" gyda'r rhan fwyaf o'r penderfyniadau i fynd i ryfel, rwy'n parchu'r gwŷr a'r gwragedd sydd yn aelodau o'r lluoedd arfog ac sydd yn dioddef oherwydd ffolineb eu meistri gwleidyddol..

Yn drydydd yr wyf wedi cael profiad o nyrsio pobl a fu'n ymladd ym mhob un o ryfeloedd Prydain fawr o Ryfeloedd y Boore i Ryfeloedd y Gwlff, ac yr wyf yn credu bod y Lleng Prydeinig ac Ymddiriedolaeth yr Arglwydd Haig yn rhoi cymorth gwerth chweil i'r dioddefwyr (er gwaethaf "jingoistiaeth" y ddwy elusen).

Yr wyf wedi clywed am y pabi gwynion yma droeon, ond erioed wedi eu gweld ar werth - o ble maent ar gael, a phwy sydd yn elwa o'u gwerthiant?

Er mwyn ceisio osgoi mynd i ymrafael rhwng pleidwyr y pabi goch a'r gwyn mewn tŷ tafarn yn Ross on Wye tua ugain mlynedd yn
Rhithffurf defnyddiwr
Hen Rech Flin
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1437
Ymunwyd: Gwe 29 Ebr 2005 2:52 am
Lleoliad: Dyffryn Conwy

Postiogan Cardi Bach » Sad 05 Tach 2005 8:54 am

Hen Rech Flin a ddywedodd:
Yr wyf wedi clywed am y pabi gwynion yma droeon, ond erioed wedi eu gweld ar werth - o ble maent ar gael, a phwy sydd yn elwa o'u gwerthiant?

Mae'r Peace Pledge Union yn darparu ac yn gwerthu Pabi Gwynion. Does dim elw yn cael ei wneud allan o'u gwerthiant fel rheol, ond pe byddai yn elw yna byddai'n mynd i ariannu achosion hyrwyddo heddwch. Mae gwefan y PPU yn un hynod ddiddorol, ac yn cynnwys gwybodath y dylem ni oll ymdrechu iw cadw mewn cof.

Bu i gyngor tref Aberystwyth gyflwyno torch o babi coch a gwyn yn y wasanaeth cofio llynedd (mae yna edefyn ar hyn rywle ar y Maes yma), a derbyn twr o lythyrau o ar draws Prydain yn dangos gwerthfawrogiad (tua 70% o'r llythyrau yn cytuno a'r weithred a 30% yn erbyn). Ond aeth y lleng Brydeinig yn gandryll (er gwaetha fod hyn wedi cynyddu eu gwerthiant hwy o Babi Coch yn ogystal), ac mae nifer helaeth ar Gyngor y Dref yn aelodau o'r Lleng lleol (eto bu i'r Cyngor roi cefnogaeth 100% mewn pleidlais pan ddaeth at y penderfyniad), serch hynny roe'n nhw'n chwyrn yn erbyn eleni, felly bydd Aber unwaith eto yn cyflwyno torch o babi gwynion, ond ddim ar yr un pryd a phrosesiwn y lleng, ac yn eu gosod mewn safle gwahanol. Cyfaddawd yw hyn oherwydd nad yw'r rhai sydd yn hybu'r torch wen am ddieithrio unrhyw un, ond yn hytrach hybu heddwch a chofio pawb. Efallai gydag amser y bydd gwell dealltwriaeth ac y gall y ddwy dorch orwedd ochr wrth ochr unwaith eto.
Rhithffurf defnyddiwr
Cardi Bach
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 2694
Ymunwyd: Maw 22 Hyd 2002 7:54 am
Lleoliad: Gal

Nesaf

Dychwelyd i Rhyfel a Heddwch

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron