Fyddwch chi'n gwisgo pabi coch?

Newyddion, protestiadau, trafod

Cymedrolwr: Cwlcymro

Rheolau’r seiat
Newyddion, protestiadau, trafod. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Fyddwch chi'n gwisgo pabi coch?

Byddaf, yn sicr
29
42%
Na Fyddaf, byth
24
35%
Na, dim ond pabi gwyn
15
22%
Byddaf, ond dim ond gyda phabi gwyn
1
1%
 
Cyfanswm pleidleisiau : 69

Postiogan Cardi Bach » Iau 10 Tach 2005 12:46 pm

eusebio a ddywedodd:
Cardi Bach a ddywedodd:Felly plis, peidied a cheisio troi hyn i ensynnu mod i (achos ata i mae'r cyfraniad yna wedi ei anelu hyd y gwela i) yn amharchus i'r lleng neu'r meirw.


erm ... a pham ti'n dweud hynny?


Cyfraniadau Cath Ddu, Eusebio, (yn benodol yr un a ddyfynwyd) nid dy gyfraniadau di.
Rhithffurf defnyddiwr
Cardi Bach
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 2694
Ymunwyd: Maw 22 Hyd 2002 7:54 am
Lleoliad: Gal

Postiogan Owain Llwyd » Iau 10 Tach 2005 12:53 pm

eusebio a ddywedodd:Mae modd bod yn wrth-ryfelgar tra'n dal i gredu fod angen cofio'r sawl fu farw yn amddiffyn Ewrop rhag erchylldra ffasgiaeth.


Dw i ddim yn anghytuno efo hyn, ond dyma nodi wrth fynd heibio nad ydi'r Lleng Brydeinig ddim yn cofio'r holl Brydeinwyr fu farw wrth gwffio yn erbyn ffasgaeth. Fel dw i'n ei dallt hi, nid oes croeso i gyn-aelodau o'r Brigadau Rhyngwladol gymryd rhan yn nefodau'r cofio (oni bai eu bod nhw wedi gwasanaethu yn lluoedd Ei Mawrhydi, hefyd).
Where is the horse and the rider? Where is the Horn that was blowing? They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow. The days have gone down in the West, behind the hills, into Shadow.
Rhithffurf defnyddiwr
Owain Llwyd
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 335
Ymunwyd: Gwe 09 Mai 2003 9:50 am
Lleoliad: Llanrug

Postiogan eusebio » Iau 10 Tach 2005 1:01 pm

Mae hynny'n bwynt dilys iawn Owain, yn wir mae agwedd y cyhoedd, heb son am y llywodraeth, tuag at meiwrw'r Brigad Ryngwladol yn y 30au hwyr y ofnadwy.
Gwrthodwyd ceisiadau am arian wrth i'r Blaid Gomiwnyddol (yn bennaf) geisio codi cofgolofnau i'r meirw mewn amryw i dref yng Nghymru.
Rhithffurf defnyddiwr
eusebio
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 7913
Ymunwyd: Gwe 11 Gor 2003 11:56 am
Lleoliad: Ynys Cybi

Postiogan Cath Ddu » Iau 10 Tach 2005 3:46 pm

Cardi Bach a ddywedodd:
A pha wahaniaeth 'agwedd' sydd rhwng aelodau 'amlwg' o PC ac aelodau etholedig?


Yn syml iawn y ffaith nad yw'r unigolion a enwyd gennyf yn gwisgo Pabi Gwyn nac yn gweld torch o babi coch fel arwydd o Brydeindod fe dybiaf. Dyna oedd dy ddisgrifiad dwi'n credu. Cryn wahaniaeth felly.

Mae gweddill dy gyfraniad yn swnio fel rant amherthnasol.
Cath Ddu
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1963
Ymunwyd: Iau 22 Gor 2004 2:23 pm

Postiogan ceribethlem » Iau 10 Tach 2005 5:53 pm

pogon_szczec a ddywedodd:
ceribethlem a ddywedodd:
pogon_szczec a ddywedodd:Gobeithio bod Cardi (ac eraill) yn ddiolchgar i'r rhai sy'n gwisgo'r pabi coch am adael iddo wisgo y pabi gwyn heb ymyraeth.
Paid a bod mor blentynaidd, mae Cardi eisoes wedi gweud ei fod yn gwisgo pabi coch mas o barch i'r rheiny a gollodd eu bywydau a'r rhai wnaeth, ac sy'n dal i ddioddef.


Dyw e ddim wedi gweud ei fod yn gwisgo'r pabi coch.
Beth am y rhan lle ddywedodd e'
Cardi Bach a ddywedodd:rwy
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Postiogan pogon_szczec » Gwe 11 Tach 2005 12:54 pm

Cardi Bach a ddywedodd:Pogon:
Fi, uchod (prynhawn ddoe, tua 1pm) a ddywedodd:Ond peidied a nghamddeall i, rwy
Play Up Pompey !!!
pogon_szczec
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 755
Ymunwyd: Sad 09 Awst 2003 10:41 pm
Lleoliad: szczecin, gwlad pwyl

Postiogan pogon_szczec » Gwe 11 Tach 2005 1:08 pm

eusebio a ddywedodd:
Mae'n rhaid mi gyfaddef bod y syniad o ryfel yn afiach ac mae sawl rhyfel wedi ei hymladd am resymau gwleidyddol yn ddiweddar megis Corea, Fietnam, Ynysoedd y Malvinas, Irac ac Afhanistan, ond mae'n anodd dadlau yn erbyn yr Ail Ryfel Byd - roedd yn ryfel eidiolegol yn erbyn erchylldra ffasgiaeth ac mae angen cofio'r rhai bu farw er mwyn amddiffyn Ewrop (ia, Ewrop ... nid Prydain) yn erbyn hyn.Dwi ddim yn deall dy resymeg yn fan hyn.

Pam wyt ti'n ystyried y rhyfeloedd i gyd oedd ar dy restr yn 'angyfiawn'.

Wyt ti wedi clywed am sut mae pobl Gogledd Corea yn byw, bod miloedd ohonynt yn dioddef o newyn ac yn y blaen, a rwyt ti'n gwadu bod rhyfel yn Nghorea yn erbyn 'erchylltra'.

Mae'r un peth yn wir am y brwydr yn erbyn y Taliban yn Affganistan.

A pham wyt ti'n galw y Falklands 'y Malvinas'. Pam nad wyt ti'n derbyn hawl yr ynyswyr i fyw dan y faner maen nhw eisiau :?:
Play Up Pompey !!!
pogon_szczec
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 755
Ymunwyd: Sad 09 Awst 2003 10:41 pm
Lleoliad: szczecin, gwlad pwyl

Postiogan eusebio » Gwe 11 Tach 2005 1:20 pm

Pogon, roeddet yn gwneud yn dda yn yr edefyn yma cyn dy sylw uchod am hanes Cardi mewn edefynau eraill - cad at y pwynt sydd o da sylw plis.

Reit, at dy neges nesaf - rwy'n ystyried y rhyfeloedd yn fy rhestr fel rhyfeloedd gwleidyddol lle nad oedd rheswm cyfiawn dros fynd i ryfel.
Nid plismon y byd mohonom - nid ein lle ni ydi ymyrryd yng ngwleidyddiaeth a mynd i ryfel mewn gwledydd sydd ddim yn berthnasol i ni.

Y Cenhedloedd Unedig ddylai fod yn ymyrryd yn y gwledydd yma, nid Prydain ac America, ond gan fod America wedi gwneud ei gorau glas i danseilio'r CU nid oes modd iddo gael ei gymryd o ddifri - mae'r CU bron mor di-asgwrn cefn
Rhithffurf defnyddiwr
eusebio
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 7913
Ymunwyd: Gwe 11 Gor 2003 11:56 am
Lleoliad: Ynys Cybi

Postiogan Cath Ddu » Gwe 11 Tach 2005 11:51 pm

eusebio a ddywedodd:Y rheswm rwy'n eu galw yn ynysoedd y malvinas yw mai dyna beth yw'r enw daearyddol gywir ar yr ynysoedd a dyna beth rwyf am eu galw.


Ar ba sail ti'n dweud hyn?

Onid y Malvinas = imperialaeth Sbaeneg

Falklands = imperialaeth Prydeinig

Ni chredaf fod yr un o'r ddau yn gyfystyr a 'enw daearyddol cywir' ond wrth gwrs, os oes sail i dy bwynt fe fyddwn yn gwerthfawrogi cael fy nghywiro.

Ta waeth, dwi'n credu fod Pogon 110% yn gywir fan hyn. Yn 1982 roedd 2,000 o drigolion yn y Falklands a 99.9% yn dymuno parhau i fyw dan faner Prydain. Gwleidyddol neu ddim cyfrifoldeb junta an-etholedig yn yr Arannin oedd y rhyfel hwn. Fel arall y ddadl yw fod trais yn drech na dymuniad democrataidd 2,000 o fobl.

Rhyfedd o beth oedd gweld 'left wingers' PC yn '82 yn cefnogi junta ffasgaidd anemocrataidd tra'n cyhuddo llywodreath Thatcher o fod yn ryfelgarwyr. Mae geiriau Myrddin ap Dafydd, Tecwyn Ifan a DI i wahanol ganeuon o'r cyfnod yn esiampl glasurol o agwedau gwrth Seisnig yn boddi asesiad rhesymol o'r sefyllfa.
Cath Ddu
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1963
Ymunwyd: Iau 22 Gor 2004 2:23 pm

Postiogan Hen Rech Flin » Sad 12 Tach 2005 3:27 am

Cath Ddu a ddywedodd:Onid y Malvinas = imperialaeth Sbaeneg

Falklands = imperialaeth Prydeinig


Malfinas, byddwyf yn defnyddio wth son am yr ynysoedd. Dim byd gwleidyddol, 'mond bod Malfinas yn swnio'n Gymreigiach na Ffawclands :syniad:

O ran rhyfel 1982, rwy'n methu rhoi gair o glod i'r naill ochor na'r llall. Yr hyn a gafwyd oedd dau ryfelgi yn fodlon aberthu (sori Cardi) bywydau milwyr eu gwledydd er mwyn ceisio creu mantais wleidyddol bersonol.

O edrych ar ganeuon gwleidyddol Cymreig y cyfnod, credaf mai dyma oedd barn eu hawduron hefyd, Gath, yn hytrach na'u bod yn cefnogi Galtieri, fel yr wyt yn honni!
Rhithffurf defnyddiwr
Hen Rech Flin
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1437
Ymunwyd: Gwe 29 Ebr 2005 2:52 am
Lleoliad: Dyffryn Conwy

NôlNesaf

Dychwelyd i Rhyfel a Heddwch

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 0 gwestai