McCanns a'r pab

Newyddion a gwleidyddiaeth Ynysoedd y Cewri

Cymedrolwr: Mr Gasyth

Rheolau’r seiat
Newyddion a gwleidyddiaeth Ynysoedd y Cewri, Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Postiogan ffwrchamotobeics » Sad 16 Meh 2007 11:03 pm

Positif80 a ddywedodd:
Ydi hyn wir yn bosib? Fel arfer mae nhw'n ffansio fy mrawd neu'n meddwl fy mod i'n ryw fath o psycho. Tydyn nhw ddim yn bell oddiar y marc, ond 'sa ti'n meddwl basa ryw ferch dewr yn cymeryd un am y tim. :?Ddim cweit yn siwr am pa ferch dewr na marc na tim ti'n son am. Ond mi gei gymorth,gwen a chysur gan hwn, neu'r Sunday Sport, efallai
Rhithffurf defnyddiwr
ffwrchamotobeics
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 912
Ymunwyd: Mer 27 Awst 2003 9:06 am
Lleoliad: llanbibo

Postiogan ffwrchamotobeics » Sad 16 Meh 2007 11:06 pm

rooney a ddywedodd:Macsen: llawer iawn o gwestiynau... oes gen ti ddiddordeb yn yr atebion?

Felly fe wnaeth y Duw hollwybodus a hollalluog ei gael o'n anghywir? Roedd rhaid iddo yrru Iesu i wneud yn iawn am ei gamgymeriad cynt o roi ei holl ffydd mewn un tylwyth?


Ddim yn deall y pwynt fan hyn?


Hei rooney-ti dal heb fynd allan? O wel, there's plenty mor fish in the sea
Rhithffurf defnyddiwr
ffwrchamotobeics
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 912
Ymunwyd: Mer 27 Awst 2003 9:06 am
Lleoliad: llanbibo

Postiogan Macsen » Sul 17 Meh 2007 6:48 pm

rooney a ddywedodd:Macsen: llawer iawn o gwestiynau... oes gen ti ddiddordeb yn yr atebion?

Wrth gwrs fod gen i, neu fyddwn i'm yn cymryd rhan yn y drafodaeth.

rooney a ddywedodd:Ddim yn deall y pwynt fan hyn?
Edrych yn ol a mae'r cyfan yn gwneud synnwyr.

Dyw e ddim yn gwneud synnwyr. Mi wnes ti ddweud bod Duw wedi gorfod rhoi ei fab ar y ddaear am ei fod wedi rhoi ei ffydd yn yr Iddewon ond "doedden nhw ddim digon da" (dy eiriau di) - oni ddylai Duw hollwybodus (sy'n gwybod be fydd yn digwydd yn y dyfodol) fod wedi rhagweld methiant yr Iddewon yn hyn o beth a gyrru ei fab peth cyntaf? Yn enwedig gan nad oedd gan y mwyafrif o bobol y byd ddim ffordd o fynd i'r nefoedd cyn tua 30AD, am nad oedden nhw'n Iddewon?
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan rooney » Sul 17 Meh 2007 7:38 pm

Macsen a ddywedodd:Dyw e ddim yn gwneud synnwyr. Mi wnes ti ddweud bod Duw wedi gorfod rhoi ei fab ar y ddaear am ei fod wedi rhoi ei ffydd yn yr Iddewon ond "doedden nhw ddim digon da" (dy eiriau di) - oni ddylai Duw hollwybodus (sy'n gwybod be fydd yn digwydd yn y dyfodol) fod wedi rhagweld methiant yr Iddewon yn hyn o beth a gyrru ei fab peth cyntaf? Yn enwedig gan nad oedd gan y mwyafrif o bobol y byd ddim ffordd o fynd i'r nefoedd cyn tua 30AD, am nad oedden nhw'n Iddewon?


Does gen i ddim amser i allu ymateb i'r holl bwyntiau yma, yn anffodus. Ond fe wnaf y pwynt yma: mae cyfrifoldeb ar yr unigolyn i ffeindio allan yr ateb i'r fath gwestiynau. Nid yw diwinyddiaeth na'r Beibl yn hawdd. Os yw'r unigolyn gyda gwir ddiddordeb i ddadgloi'r Beibl fe geith yr atebion a'r wobr.

Cynghoraf dy fod yn mynd ar gwrs alpha, darllen unrhywbeth gan athro beibl da fel David Pawson, ebostio'r eglwysi/capeli hefo cwestiynau, siarad hefo gweinidogion/ficeriaid, darllen sylwebaethau (digon ar y we)... unrhywbeth yn well na maes-e mae'n debyg (!), pob lwc.
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

Postiogan Macsen » Sul 17 Meh 2007 7:53 pm

Hyd y gwela'i, dim ond un cwestiwn syml sydd yma a rydw i'n amheus o'r ffaith nad oes gen ti fel Cristion atebion parod iddo. Falle am nad oeddet ti wedi ei ystyried yn y gorffennol?

Rydw i wedi fy magu mewn teulu Cristnogol, wedi gwrando ar dros 800 pregeth yn fy mywyd, wedi rhannu fflatiau gyda Cristnogion yn y coleg, ac yn dal i wneud heddiw, ac wedi darllen llyfrau mae nhw wedi cynnig i mi ar y pynciau rhain.

Dwi'n credu bod yr uchod yn ansoddi "gwir ddiddordeb" - ond hyd yn hyn dyw'r atebion heb ddod i law.

Pan ydw i'n cael ateb i gwestiwn anodd mae o fel arfer yn amrywiad ar "dwi'm yn gwybod, ond mae Duw yn". Ond beth sydd wir wedi achosi pryder i mi yw nid y diffyg atebion ond yr amharodrwydd ar ran y cristnogion ydw i wedi gofyn am eu cyngor i wynebu'r cwestiynnau.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan rooney » Sul 17 Meh 2007 7:58 pm

Macsen a ddywedodd:Rydw i wedi fy magu mewn teulu Cristnogol, wedi gwrando ar dros 800 pregeth yn fy mywyd,


fedra i ond cynghori David Pawsonos am ddeallusrwydd mwy critical, mae'r dyn yna'n llawn gwybodaeth na gei di mewn 800 pregeth ar y Sul 8)
Pan ydw i'n cael ateb i gwestiwn anodd mae o fel arfer yn amrywiad ar "dwi'm yn gwybod, ond mae Duw yn". Ond beth sydd wir wedi achosi pryder i mi yw nid y diffyg atebion ond yr amharodrwydd ar ran y cristnogion ydw i wedi gofyn am eu cyngor i wynebu'r cwestiynnau.


yn anffodus mae deallusrwydd llawer mor arwynebol, yn aml mae ateb ar gael ond anodd ffeindio rhywun sydd hefo deallusrwydd digon da i'w roi
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

Postiogan Macsen » Sul 17 Meh 2007 8:06 pm

rooney a ddywedodd:yn anffodus mae deallusrwydd llawer mor arwynebol, yn aml mae ateb ar gael ond anodd ffeindio rhywun sydd hefo deallusrwydd digon da i'w roi

:!:

Dw i heb ddarganfod yr un Cristion yng Nghymru sy'n gallu ateb y cwestiynnau yma. Os nad yw'r rhelwy o Gristnogion yn abl i ddeall y Beibl pam eu bod nhw mor barod i roi eu ffydd hollol ynddo?
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan rooney » Gwe 22 Meh 2007 10:46 pm

Macsen a ddywedodd:Felly fe wnaeth y Duw hollwybodus a hollalluog ei gael o'n anghywir? Roedd rhaid iddo yrru Iesu i wneud yn iawn am ei gamgymeriad cynt o roi ei holl ffydd mewn un tylwyth?


Mae'n debyg fod Duw yn gwybod yr holl amser y byddai'r Iddewon yn methu a byw yn gyfiawn. Ac mae eu profiadau nhw gyda Duw yn dangos i bawb yn y byd cymaint o drafferth cafodd nhw i fyw yn gyfiawn, ac ein bod angen gwaredwr.

Ac hefyd, sut oedd o'n gobeithio y byddai'r Iddewon yn arwain gweddill y byd tuag at Dduw os oedden nhw a) yn rhyfela'n erbyn pobol nad oedd yn ei tylwyth nhw, b) wedi eu cyfyngu i un darn o dir diffaith ymhell iawn o wedill y ddynoliaeth, a c) bod ei llyfr sanctaidd yn cynnwys cyfreithiau oedd yn gymwys iddyn nhw'n unig?


amryw o atebion posib i'r cwestiynau yma, mae'r cyfan wedi ei gofnodi ac yn cyfleu gwersi ysbrydol y mae'r holl fyd yn darllen am heddiw. Yn wir, gellid dadlau yn gryf fod proffwydoliaethau am yr Iddewon yn digwydd yn ein dyddiau ni- yr holocaust, dychwelyd yn 1948, rhyfel 6 diwrnod 1967, Iesu yn Iddew... gellid dadlau fod cynllun Duw wedi gweithio gan iddo ddefnyddio un cenedl fel esiampl, ac yna gyrru Iesu pan roedd yr amser yn iawn i ledaenu'r neges i'r byd yn ystod cyfnod cyfleus i wneud hyn yn ystod amser y Rhufeiniaid

Beth oedd ein cyndadau ni i fod i'w wneud yn ystod y cyfnod yma (yr rhan fwyaf o amser a fu erioed, hyd yn oed os ti'n credu mai dim ond 6 mil oed yw'r byd), gan nad oedd Iddewon yn eu mysg i'w tywys tuag at oleuni yr hollalluog? Sut oedd y celtiaid fu'n llechu yng Nghymru tua 400 BC i fod i fynd i'r nefoedd?


wel fe fu farw Iesu dros bechodau pawb, yn cynnwys y rhai a fu farw cyn i Iesu ddod. Cwestiwn diddorol a dwi ddim yn rhy siwr o'r ateb ar hyn o bryd ond mae'n un werth edrych mewn iddo. Mae gen i ffydd fod Duw yn gyfiawn, ac felly rwy'n siwr fod eglurhad rhywle yn yr ysgrythurau.
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

Postiogan Cwlcymro » Sad 23 Meh 2007 9:26 am

rooney a ddywedodd: Mae gen i ffydd fod Duw yn gyfiawn, ac felly rwy'n siwr fod eglurhad rhywle yn yr ysgrythurau.


Diffiniad perffaith o "blind faith"
Wales? Whales? Do you mean 'da fish, or them singing bastards?
Cwlcymro
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2874
Ymunwyd: Sul 15 Meh 2003 1:12 pm
Lleoliad: Caernarfon

Postiogan rooney » Sad 23 Meh 2007 2:45 pm

Cwlcymro a ddywedodd:Diffiniad perffaith o "blind faith"


Ddim o gwbl. Fedra ti ddim bod yn fwy anghywir.
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

NôlNesaf

Dychwelyd i Materion Prydain

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 0 gwestai

cron