LCO's i'r Uighurs?

Oes dadl eto?

Cymedrolwr: gronw

Rheolau’r seiat
Oes dyfodol i'r iaith Gymraeg?

LCO's i'r Uighurs?

Postiogan Amnest Cymru » Iau 09 Gor 2009 11:05 am

Bore ma blogio ni ar sefyllfa yn Xinjiang yn enwedig ar materion polisi iaeth. Dyma'r linc i ddarllen mwy amdani. Os oes unrhyw un arall eisiau trafod hawliau dynol ar y we yn y Gymraeg gadewch i ni wybod.http://blogs.amnesty.org.uk/blogs_entry.asp?eid=3455
Amnest Cymru
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 1
Ymunwyd: Iau 09 Gor 2009 10:32 am

Re: LCO's i'r Uighurs?

Postiogan Rhys Llwyd » Iau 09 Gor 2009 1:24 pm

Dwi di gadael y neges ma ar y blog ond dyma hi fan hyn hefyd:

Tra bod anghyfiawnder i'w weld ar draws y byd a thra bo diwylliannau o bob math yn diflannu, maen naturiol dechrau wrth ein traed. O ganlyniad, prif ffocws ein holl bolisïau ac ymgyrchu yw'r angen i bwysleisio'r amodau hynny a fydd yn sicrhau dyfodol i'r Gymraeg a chymunedau Cymru. Trwy wneud hynny, gallwn gyfrannu at yr ymgyrch ehangach dros gyfiawnder cymdeithasol, gan fod ymgyrchu o blaid yr iaith hefyd yn golygu ymgyrchu dros yr hawl i reoli ein dyfodol. Ar yr un pryd, pwysleisiwn barodrwydd parhaol Cymdeithas yr Iaith i gyd-weithio gyda mudiadau radical eraill sydd yn rhannu ein gweledigaeth ac yn awyddus i weld newid.

Trwy'r nawdegau ac i mewn i'r ganrif newydd daeth mwy a mwy yng Nghymru i goleddu'r gred dwyllodrus fod dyfodol y Gymraeg bellach yn ddiogel. Yn raddol datblygodd consensws a oedd o'r farn fod protest, er gwaethaf ei gyfraniad eithriadol o effeithiol i fywyd Cymru, bellach yn perthyn i'r gorffennol ac y gellir yn awr hyrwyddo'r Gymraeg oddi fewn i'r sustem. O bosib y symudiad peryclaf yn y maes yma yw'r ymgais i dynnu'r Gymraeg allan o wleidyddiaeth – i niwtraleiddio'r Gymraeg. Defnyddir y ddadl yma yn aml gan y sefydliad er mwyn cyfiawnhau gwerthoedd afiach. Er engrhaifft yn y saithdegau – ‘cadwch wleidyddiaeth allan o chwaraeon' (fel y gallwn fynd i Dde-Affrica i chwarae rygbi ac i gydnabod y drefn Apartheid). Trwy barhau gyda'n safiad gwrthsefydliadol a gwrth-gyfalafol nod Cymdeithas yr Iaith yw ymladd yn erbyn y pydredd mewnol, gan greu hinsawdd gwleidyddol mwy beirniadol a gwyliadwrus. Mae'r iaith yn colli tir yn gyflym a rhaid i ni weithredu yn fuan. Ni wnaeth ymgyrchoedd y degawdau diwethaf ond sicrhau na fyddai'r Gymraeg yn iaith farw erbyn diwedd yr ugeinfed ganrif. Yn awr, rhaid i ni ddeffro i frwydr newydd!

Un o nodweddion cenedlaetholdeb Prydeinig erioed oedd dyrchafu achosion tramor tra'n difrïo ymgyrchoedd am gyfiawnder o flaen eu trwynau. Tra oedd arweinwyr Llafur yng Nghymru yn hanner addoli Jawaharlal Nehru yn yr 1950s roedde nhw'n mynd rownd y lle'n galw Gwynfor Evans yn ffasgydd! A dyma ni heddiw yn cael aelod blaenllaw o Amnesty yn difrïo ymgyrchwyr cyfiawnder yng Nghymru ond yn rhoi sylwi i achos tramor. Y mae'r achos tramor yn deilwng iawn o sylw ond pam y safonau dwbl Amnesty?
Rhithffurf defnyddiwr
Rhys Llwyd
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4935
Ymunwyd: Mer 11 Rhag 2002 5:07 pm
Lleoliad: Aberystwyth

Re: LCO's i'r Uighurs?

Postiogan Josgin » Iau 09 Gor 2009 7:38 pm

At beth yn union wyt ti'n cyfeirio , Rhys , parthed sylwadau gan Amnesty ?
Josgin
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 360
Ymunwyd: Sad 17 Chw 2007 11:21 pm
Lleoliad: Gogledd pell

Re: LCO's i'r Uighurs?

Postiogan Hedd Gwynfor » Iau 09 Gor 2009 7:41 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: LCO's i'r Uighurs?

Postiogan sian » Iau 09 Gor 2009 7:49 pm

Mae hynna'n hollol anhygoel.
Dw i'n cymryd mai barn unigolyn yw hynna yn hytrach nag official party line Amnest.
Oes modd cwyno wrth rywun?


sian
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 3413
Ymunwyd: Llun 19 Ebr 2004 4:37 pm
Lleoliad: trefor

Re: LCO's i'r Uighurs?

Postiogan Hedd Gwynfor » Iau 09 Gor 2009 7:57 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: LCO's i'r Uighurs?

Postiogan Josgin » Iau 09 Gor 2009 8:17 pm

A oes modd enwi'r 'sosialydd Prydeinig' sy'n gyfrifol am y fath sbeit ?
Josgin
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 360
Ymunwyd: Sad 17 Chw 2007 11:21 pm
Lleoliad: Gogledd pell

Re: LCO's i'r Uighurs?

Postiogan Hedd Gwynfor » Iau 09 Gor 2009 8:58 pm

Byddai'n dda cael gwybod gan Amnesti pwy oedd yn gyfrifol am y blogiad.
Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: LCO's i'r Uighurs?

Postiogan sian » Gwe 10 Gor 2009 7:35 am

Wedi anfon hwn at amnest:

Annwyl Gyfaill,
Ro'n i wir yn methu credu fy llygaid ac yn teimlo'n sâl pan welais y blog Cymraeg ar wefan Amnest Rhyngwladol ddoe.
"Tybed a gall y rhau sy’n cecran am LCO'r Iaeth Gymraeg, gyda’u clochdar ddiddiwedd dros pwy dylai deddfu ..."
Alla i ddim coelio bod rhywun o fudiad sy'n ymladd dros hawliau pobl yn gallu bod mor sarhaus at hawliau'r Gymraeg yng Nghymru.
Yn fy mhrofiad i, y bobl s'n weithgar dros y Gymraeg yn ein cymunedau yw'r bobl sy'n malio am hawliau pobl eraill hefyd ac mae agwedd fel hon yn gwneud drwg mawr i enw da Amnest.
Gwn ei fod yn dweud "Views voiced on these blogs are not necessarily Amnesty International's own" ond mae rhywun â'r enw "Amnest Cymru" ar maes-e wedi dweud "Bore ma blogio ni …" sy'n awgrymu ei fod yn cael sêl bendith y mudiad.

Hyderaf y cymerwch gamau i gywiro'r sefyllfa.


Gobeithio y darllenan nhw neges Rhys - a'i hystyried!


sian
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 3413
Ymunwyd: Llun 19 Ebr 2004 4:37 pm
Lleoliad: trefor

Re: LCO's i'r Uighurs?

Postiogan Hedd Gwynfor » Gwe 10 Gor 2009 2:22 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Nesaf

Dychwelyd i Dyfodol yr Iaith

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 4 gwestai

cron