Digwyddiadau Gwrth-Frenhinol - Dydd Gwener, Ebrill 29ain

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

Digwyddiadau Gwrth-Frenhinol - Dydd Gwener, Ebrill 29ain

Postiogan Hedd Gwynfor » Gwe 08 Ebr 2011 10:27 am

Postiwch fanylion unrhyw ddigwyddiadau gwrth/anwybyddu'r Frenhiniaeth sy'n cael eu cynnal ar y 29ain o Ebrill yma er mwyn helpu pawb sydd am osgoi'r 'Briodas Fawr'! Dyma un...Rhost Mochyn, Raffl Fawreddog, Gemau arbennig drwy'r dydd ac i goroni'r dydd Perfformiad gan yr anfarwol AIL SYMUDIAD!

http://www.facebook.com/event.php?eid=138135576259694
Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: Digwyddiadau Gwrth-Frenhinol - Dydd Gwener, Ebrill 29ain

Postiogan Hedd Gwynfor » Gwe 08 Ebr 2011 10:31 am

a hwn:Edrych i osgoi'r Briodas frenhinol? Yna beth am ddod i benwythnos gwersylla gweriniaethol
Y gost yw £10 y noson ar gyfer pabell a 2 berson
Ar fferm Llwyngwern, Machynlleth.

http://www.facebook.com/event.php?eid=170159619692369
Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: Digwyddiadau Gwrth-Frenhinol - Dydd Gwener, Ebrill 29ain

Postiogan ceribethlem » Gwe 08 Ebr 2011 11:05 amyn fy nhy, Bethlem BAch, yng Nghlydach. Gwyl ffilmiau Tarantino, BBQ a chwrw.
Mynediad am Ddim, yn llythrennol, nid y band!
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Digwyddiadau Gwrth-Frenhinol - Dydd Gwener, Ebrill 29ain

Postiogan Hen Rech Flin » Llun 11 Ebr 2011 6:11 am

Sori os ydwyf yn ymddangos yn dwp, ond onid ydy gweithgaredd sy'n "amgen" i'r sblot brenhinol yn tynnu sylw at y digwyddiad?

Onid y peth callaf i wneud yw ei hanwybyddu'n llwyr, trwy wneud y pethau dibwys y byddid dyn yn gwneud ar unrhyw ddiwrnod arall?
Rhithffurf defnyddiwr
Hen Rech Flin
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1437
Ymunwyd: Gwe 29 Ebr 2005 2:52 am
Lleoliad: Dyffryn Conwy

Re: Digwyddiadau Gwrth-Frenhinol - Dydd Gwener, Ebrill 29ain

Postiogan Josgin » Llun 11 Ebr 2011 6:20 am

Na - mae pawb yn ymwybodol o'r digwyddiad beth bynnag. Trwy ddangos a hyrwyddo digwyddiad sy'n gwrthwynebu, mae rhywun yn pryfocio a chythruddo'r Saisgarwyr a Huw Edwradses yn ein plith .Mae yna wahaniaeth rhwng difaterwch a gwrthwynebiad.
Josgin
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 360
Ymunwyd: Sad 17 Chw 2007 11:21 pm
Lleoliad: Gogledd pell

Re: Digwyddiadau Gwrth-Frenhinol - Dydd Gwener, Ebrill 29ain

Postiogan Hen Rech Flin » Llun 11 Ebr 2011 6:38 am

Nid oes gennyf unrhyw wrthwynebiad i'r briodas, mawr groeso i’r deuddyn ymbriodi, onid dyna hawl sydd gan unrhyw gwpl ?

Ar ddiwrnod fy mhriodas i, aeth y teulu brenhinol o gwmpas eu bywyd pob dydd heb falio botwm corn fy mod i'n priodi - rwyf am dalu'r pwyth yn ôl trwy ymddwyn yn yr union un modd.

Y gwir yw nad oes gennyf y diddordeb lleiaf yn y briodas - dim diddordeb i’w ddathlu a dim diddordeb i’w gwrthwynebu!
Rhithffurf defnyddiwr
Hen Rech Flin
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1437
Ymunwyd: Gwe 29 Ebr 2005 2:52 am
Lleoliad: Dyffryn Conwy

Re: Digwyddiadau Gwrth-Frenhinol - Dydd Gwener, Ebrill 29ain

Postiogan ceribethlem » Maw 12 Ebr 2011 12:50 pm

Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Digwyddiadau Gwrth-Frenhinol - Dydd Gwener, Ebrill 29ain

Postiogan Hen Rech Flin » Iau 14 Ebr 2011 1:31 am

Dyna yn union sydd yn peri dryswch imi! Trwy gael parti bach, yr wyt yn cofnodi'r achlysur trwy ddathliad – ti'n dathlu'r briodas! Pam?
Os wyt am gael parti i ddathlu cenedlaetholdeb, neu'r achos gweriniaethol pam ei gynnal ar y dwthwn hwnnw?
Rhithffurf defnyddiwr
Hen Rech Flin
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1437
Ymunwyd: Gwe 29 Ebr 2005 2:52 am
Lleoliad: Dyffryn Conwy

Re: Digwyddiadau Gwrth-Frenhinol - Dydd Gwener, Ebrill 29ain

Postiogan Duw » Sad 16 Ebr 2011 6:06 pm

Wel, bydda i'n parhau gyda fy mywyd heb gymryd unrhyw sylw. Gwnaf beth bynnag dwi ishe. Os ydw i ishe dathlu diwrnod bant, gwnaf hynny. Hoffwn weld mwy o'r twlsod brenhinol yn priodi felly bo mwy o ddiwrnode bant 'da ni. Sneb yn fy ngorfodi i ddathlu. Dyw e ddim yn newid fy nheimladau parthed y Tylwyth Annheg.
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Digwyddiadau Gwrth-Frenhinol - Dydd Gwener, Ebrill 29ain

Postiogan Aerfen » Maw 19 Ebr 2011 10:30 am

:ing:

Dyma ni eto; brenhiniaeth Lloegr yn cael ei “wthio” arnom gyda’r briodas diweddara’ ma ac fel mae’r diffyg diddordeb mewn trefnu partïon stryd yn dangos, does gan y mwyafrif o bobl Cymru ddim diddordeb! Does wnelo’r briodas Brydeinig ‘ma ddim a ni. Trist oedd gwylio’r newyddion y noson o’r blaen a gweld Cymry ifanc iawn mewn ysgol meithrin yn cael eu cyflyru a’u hannog i wneud ‘bunting jac yr undeb’ ar gyfer partïon stryd. Dylai rhieni gwlatgar Cymreig holi os yw eu plant nhw yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y math hwn o weithgaredd - a chwyno i’r ysgol ac i’r awdurdodau addysg leol os ydynt. Wrth gwrs, mae’r mwyafrif ohonom yn hoff o bartïon - ac yn enwedig yr hen blant, ac fel modd o sicrhau nad yw’r plant yn teimlo eu bod yn colli allan, gellir trefnu gweithgareddau mwy perthnasol i ni fel Cymry fel ‘picnics’ neu farbiciws a phasiantau Glyndŵr ym mharciau Cymru.

Mae trefnu picnic neu farbiciw yn ddigon rhwydd ac rwy’n siŵr byddai modd o gael hyd i ‘glerwyr Glyndŵr’ ac artistiaid eraill (cwmnïau pypedau, storïwyr ac ati) a fyddai’n barod i fynychu i gyflwyno adloniant ar gyfer y plant yn rhad ac am ddim ac os am ddihangfa, beth am ymweld â safleoedd Glyndwraidd yn eich cymunedau neu mewn rhannau eraill o Gymru?

Yn ogystal , gall pob unigolyn yng Nghymru fynd ati o ddifrif i godi baner Glyndŵr ym mhob ‘gwagle’ ellir cael hyd iddo drwy’r genedl er mwyn gorchuddio’r môr o faneri ‘jac yr undeb a fydd, o fewn wythnos neu ddwy, yn gormesu tirlun ein cenedl.

Byddai chwifio’r ‘Ddraig Goch’ - baner y Tuduriaid a atgyfodwyd gan Lloyd George ar gyfer Arwisgiad 1911 ddim yn gwneud y tro. Yn y lle cyntaf, byddai’n cael ei gam-ddeall gyda phobl yn meddwl ein bod yn ymuno yn nathliadau’r briodas yng Nghymru - ac wrth gwrs, tyda ni ddim
Aerfen
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 6
Ymunwyd: Gwe 26 Medi 2008 7:44 pm

Nesaf

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 0 gwestai

cron