Yr ail ryfel byd.

Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall.
Rheolau’r seiat
Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall.

Postiogan Sioni Size » Gwe 16 Ion 2004 2:00 pm

:)
Cardi, ti wedi hito'r hoelen ar ei phen mewn steil yn fanna.
Mae gwrth imperialwyr yn cael eu galw'n hiliol o hyd am eu safbwynt. Ti'n wrth-seisnig os wyt ti'n erbyn yr ymerodraeth brydeinig, yn wrth-americanaidd os wyt ti'n gwrthwynebu i'r Unol Daleithau ymosod a manteisio ar bawb arall, yn anti-semite os wyt ti'n gweld meddiant Israel o Balesteina a'u gweithredoedd gwarthus yn ffiaidd.

Dan yr un safonau a mae'r ffyliaid yma'n cloriannu pethau mi fyddet ti'n wrth-almaenig os oeddet ti'n anghytuno hefo'r Natsiaid, ac yn wrth-Mongolaidd os nad oeddet ti'n hynod frwdfrydig o weld Attila yn chwalu drwy bawb a phopeth.

Mae rhai yn gweld y byd fel cystadleuaeth. Mae'n iawn i Brydain ac America, pobl 'ni', wneud beth bynnag mae nhw eisiau. Rhaid anwybyddu tystiolaeth o ddrwgweithred a chamymddwyn er lles y gystadleuaeth.

Mae eraill yn gwrthwynebu niweidio eraill er lles unrhyw llwyth.
Rhithffurf defnyddiwr
Sioni Size
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2302
Ymunwyd: Maw 06 Mai 2003 11:43 pm
Lleoliad: Pen Llyn

Postiogan Boris » Gwe 16 Ion 2004 3:46 pm

Cardi a Sioni,

Os yw ateb Cardi wedi fy rhoi yn fy lle, sef bwdwn neges Sioni, yna hir y pery.

Mae posib parchu heddychiaeth Cardi Bach, ond mae wedyn yn anghenrhaid i ofyn beth fyddai canlyniadau heddychiaeth mewn achosion penodol.

Mae Cardi yn nodi fod fy safbwynt yn awgrymu mae lladd miliynnau o bobl ddi-niwed yw craidd fy nadl fod yr ail ryfel byd yn gyfiawn - ond beth fyddai wedi digwydd heb yr ail ryfel byd? Lladd miliynau a sefydlu trefn Natsiaidd trwy Ewrop? Wedi'r cyfan, beth ddigwyddodd i wledydd niwtral megis Rwsia, Denmarc, Norwy, Iseldiroedd? Doedd y gwledydd hyn ddim wedi cychwyn rhyfel nac sicrhau ffiniau Gwlad Pwyl ond fe wnaeth Hitler ymosod beth bynnag. Gyda pob parch at heddychiaeth, beth fyddai well? Derbyn y drefn ta amddiffyn dy wlad, dy gymuned a dy deulu?

Os yw crefydd / cred Cardi yn dweud troi y foch arall yna iawn dwi'n parchu hynny, ond ni all neb wadu hawl y gwledydd hynny fu'n destun ymosodiadau di-rybudd rhag amddiffyn eu hunain. Mae Cardi hefyd yn awgrymu fod rhyfel i gael gwared o un dyn (a Hitler sydd dan sylw fan hyn) yn beth od. Wel i mi mae unrhyw un sy'n gallu dweud peth fel hyn yn od.

Am y tro cyntaf dwi hefyd yn gweld dicter a chryn dipyn o falais mewn neges gan Cardi oherwydd fy mod yn awgrymu mae gwrth Brydeindod / Seisnigrwydd sy'n gyrru ei dadl. Wel, dwi'n dal i gredu hynny. Mae ensyniadau am Brydain y 30au yn derbyn y Status Quo yn hynod od gan un sydd ei hun yn dadlau y DYLEM fod wedi derbyn y status quo. Dadl Cardi yw na ddylid fod wedi cael WW2 - ond mae Cardi hefyd yn dadlau fod Prydain yn ddrwg gan eu bod yn gwybod fod Hitler yn ail arfogi. Wel beth oedd i fod i ddigwydd? Cais dymunol ar i Adolf Hitler ymatal rhag ail arfogi, a hynny gyda bygythiad o awr yng nghwmni heddychwr i berswadio Mr Hitler y dylai fihafio? Mae'r sgwarnog yma yn arddangos 'institutional racism' gwrth Seisnig. Piti.

O ran fy eilun addoliaeth o Brydeindod. Wel mae'na fwy o brawf o ddallineb cenedlaetholdeb Cymreig yn agweddau Cardi nac sydd yna o Brydeindod yn fy sylwadau i. Ond o ran yr ail ryfel byd gallaf ddweud y byddai cael fy ngalw yn amddiffynwr gweithredoedd llywodraeth Prdain o 1939 hyd 1945 yn gyhuddiad y byddwn yn dderbyn gyda balchder. Efallai fod Plaid Cymru oherwydd cymysgedd o wrth Seisnigrwydd, gwrth semitiaeth ac heddychiaeth wedi gwrthod cefnogi y rhyfel yn 1939/40 ond o leiaf yr oedd yna ambell aelod yn ddigon call i ymddiswyddo oherwydd fod natur y bygythiad Natsiaidd mor amlwg. :winc:

Dwi hefyd yn credu fod dadl Cardi re. HESS yn anhygoel. Beth ddylai Prydain fod wedi wendu yn 1941. Derbyn gwahoddiad Hess i ddod ar rhyfel i ben a rhoi rhwydd hynt i Hitler yn Rwsia??? Dyna oedd bwriad Hess. Os oedd y rhyfel yn Rwsia yn 'siwtio' Prydain fel mae Cardi yn ddweud yna pam ddim ymuno efo'r Almaen yn erbyn y Wladwriaeth Gomiwnyddol? Oherwydd egwyddorion efallai?

Yn olaf nol at y pwynt craidd. Oes modd cyfiawnhau rhyfel? Wel debyg ddim os ti'n heddychwr. Ond i 99% o bobl sydd ddim yn arddel heddychiaeth yna'r ateb yw oes. Os oedd Mandela yn iawn i arddel rhyfel yn Ne Affrica yna siawns fod cyfiawnhad hefyd dros WW2.
Rhithffurf defnyddiwr
Boris
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 549
Ymunwyd: Iau 16 Hyd 2003 4:03 pm
Lleoliad: Y Gogledd

Postiogan Boris » Gwe 16 Ion 2004 3:50 pm

:?
Rhithffurf defnyddiwr
Boris
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 549
Ymunwyd: Iau 16 Hyd 2003 4:03 pm
Lleoliad: Y Gogledd

Postiogan Boris » Gwe 16 Ion 2004 3:52 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Boris
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 549
Ymunwyd: Iau 16 Hyd 2003 4:03 pm
Lleoliad: Y Gogledd

Postiogan Sioni Size » Gwe 16 Ion 2004 4:06 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Sioni Size
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2302
Ymunwyd: Maw 06 Mai 2003 11:43 pm
Lleoliad: Pen Llyn

Postiogan Dylan » Gwe 16 Ion 2004 4:36 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Dylan
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3282
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 7:59 pm
Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Caernarfon

Postiogan Sioni Size » Gwe 16 Ion 2004 4:45 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Sioni Size
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2302
Ymunwyd: Maw 06 Mai 2003 11:43 pm
Lleoliad: Pen Llyn

Re: Yr ail ryfel byd.

Postiogan pogon_szczec » Gwe 16 Ion 2004 5:52 pm

Play Up Pompey !!!
pogon_szczec
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 755
Ymunwyd: Sad 09 Awst 2003 10:41 pm
Lleoliad: szczecin, gwlad pwyl

Postiogan pogon_szczec » Gwe 16 Ion 2004 6:11 pm

Play Up Pompey !!!
pogon_szczec
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 755
Ymunwyd: Sad 09 Awst 2003 10:41 pm
Lleoliad: szczecin, gwlad pwyl

Postiogan Newt Gingrich » Sad 17 Ion 2004 12:25 am

Rhithffurf defnyddiwr
Newt Gingrich
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 384
Ymunwyd: Llun 20 Hyd 2003 9:24 pm
Lleoliad: Pell, pell i ffwrdd

NôlNesaf

Dychwelyd i Cell Gymysg Wleidyddol

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 0 gwestai

cron